Found: 5,815  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจันทบุรีปี พ.ศ 2551 / สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี, 2551
เลขเรียกสร 338.17 ส636ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี / จังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่อง...
พิมพลักษณ์จันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี, 2551.
เลขเรียก915.9304 ค695จน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจังหวัดจันทบุรี / บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ วงษ์พิพัฒนพงษ์.
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี, 2542.
เลขเรียก915.93 บ149จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2544 / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี, 2545
เลขเรียกสร 658 ส636ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจันทบุรีปี พ.ศ 2550 / สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีศาลากลางจังหวัดจันทบุรี, 2550
เลขเรียกสร 338.17 ส636ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการประจำปี / จังหวัดจันทบุรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดจันทบุรี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก352.0593 จ115ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี / หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
ชื่อผู้แต่งหอการค้าจังหวัดจันทบุรี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : หอการค้าจังหวัดจันทบุรี , 25-
เลขเรียกสร 380.06 ห526ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี / กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี, 25-
เลขเรียก352.13 ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี / จัดทำโดย จังหวัดจันทบุรี.
พิมพลักษณ์จันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี, [2550?]
เลขเรียกHC445.Z7C5 ย73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิติใหม่ของการลงทุนในจังหวัดจันทบุรี : เอกสารประกอบการสัมมนา วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2537 ณ โรงแรมคำ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง มิติใหม่ของการลงทุนในจังหวัดจันทบุรี (2537 : จันทบุรี)
พิมพลักษณ์จันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี, 2537.
เลขเรียก332.678 ก525ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปภาวะการค้าชายแดนไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2549 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี, 2549
เลขเรียกสร 382 ส636ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2534 / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี.
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สำนักงาน, 2534.
เลขเรียกHF5415.12.T5 จ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจันทบุรี = Chanthaburi
พิมพลักษณ์จันทบุรี : จังหวัดจันทบุรี, 2547
เลขเรียก915.93 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปี 2556 = Annual Report 2013 Chanthaburi Town Municpality / เทศ...
ชื่อผู้แต่งเทศบาลเมืองจันทบุรี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : เทศบาลเมืองจันทบุรี, 2556
เลขเรียกสร 352.14 ท853ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี / สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี
ชื่อผู้แต่งสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี, 2553
เลขเรียกร 796.06 ส462ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา