Found: 6,178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี หอการค้าจังหวัดนครปฐม / หอการค้าจังหวัดนครปฐม
ชื่อผู้แต่งหอการค้าจังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอการค้าฯ, [2558?]
เลขเรียกHF331.ท9 ห523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 25- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, [25 ].
เลขเรียกRA541.ท9 ส62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2544 - 2545 หอการค้าจังหวัดนครปฐม / หอการค้าจังหวัดนครปฐม
ชื่อผู้แต่งหอการค้าจังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์นครปฐม : หอการค้าจังหวัดนครปฐม , 25-
เลขเรียกร 380.06 ห526ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครปฐมและสรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักแรงงานจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ / สำนัก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์[นครปฐม : สำนักงานฯ, 2532-2538].
เลขเรียกHD8700.55.Z8น22 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐม แบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ. 2553- / สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม, 2553-55]
เลขเรียกHD9736.ท93น2 ส62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 25 - 25 / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : องค์การฯ, 25 .
เลขเรียกJS7153.9.น2 อ22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดนครปฐม ปี 2536 / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด, 2537
เลขเรียก658.839 ส691ข 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดนครปฐมประจำปี 2537 / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม, 2538
เลขเรียกอ 658.8 ส691ป 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, [2558?]
เลขเรียกDS568 ผ193 2558?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, [ม.ป.ป.].
เลขเรียกDS568 .ผ46
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2530- / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานฯ , 2530- .
เลขเรียกHC445.Z7.น2 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาชนบทระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2532- จังหวัดนครปฐม / สำนักงานจังหวัดนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สำนักงานฯ. [2532-2535.
เลขเรียกHN700.592.R8น2 ส637
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFood travel in นครปฐม / สำนักงานจังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานจังหวัดนครปฐม, 2557.
เลขเรียกTX 945 ฟ414 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของดีจังหวัดนครปฐม / จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานฯ, 2529.
เลขเรียกDS589.น2 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดนครปฐมประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงาน, [25--]
เลขเรียกHF5415.12.T35.N3 .ส215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา