Found: 319  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 13-24 ตุลาคม พ.ศ.2540 บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 15 ต.ปว...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2540]
เลขเรียกRA440.3.T5 ร451ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีการศึกษา 2540 วันที่ 13 ถึง 24 ตุลาคม 2540 ณ หม...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540.
เลขเรียกRA440.3.T5 ร451ปว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกภาคสนามร่วมประจำปี 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15-16 ตุลาคม 2544 ณ บ้านโสกแคน-ดอนกู่ ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. ; ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกWA390 ร451ข3 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกภาคสนามร่วมปี 2542 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 11-22 ตุลาคม 2542 ณ บ้านนาเพียง บ้านโนนลาน ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542]
เลขเรียกRA440.3.T5 ร451ง,WA390 ร451ข1 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2547 ณ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : คณะกรรมการ, [2547]
เลขเรียกRA440.3.T5 ค695ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีการศึกษา 2540 ระหว่างวันที่ 13-24 ตุลาคม 2540 บ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2540]
เลขเรียกRA440.3.T5 ร451ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือฝึกปฏิบัติงานสนามและสารนิพนธ์ / ภาควิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชา, 2544.
เลขเรียกHN29 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์ถ่ายภาพเศษภาชนะดินเผาในงานโบราณคดีภาคสนาม / โดย วงศกร ระโหฐาน.
ชื่อผู้แต่งวงศกร ระโหฐาน.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ถอดบทเรียนชีวิต ภาคสนามร่วมฯรวมฝัน : คอมเมด--เด็ดสุดๆ Cohe...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ บุราณรักษ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต, 2550.
เลขเรียกRA771.7.T5 อ372,WA390 ถ296 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโบราณคดีสนาม = Field archaeology / สุรินทร์ ภู่ขจร.
ชื่อผู้แต่งสุรินทร์ ภู่ขจร.
พิมพลักษณ์2517.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามร่วม มหาวิทยทลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2540 / คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชากา...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ 15 ปี การฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540 / [คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
เลขเรียกR729.5.R87 ค153 2540,WA4 ค152 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน วันที่ 15 ถึง 26 ตุลาคม 2544 ณ หมู่ที่ 3 บ้านหินสิ่ว ต. บ้านถิ่น อ. โนน...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
เลขเรียกDS589.ห1425 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม โครงการสุขาภิบาล / [โดย วีระศักดิ์ สืบเสาะ ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530.
เลขเรียกRA565 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเสนอผลงานของโครงการโบราณคดีประเทศไทย : รายงานภาคสนาม.
ชื่อผู้แต่งการประชุมเสนอผลงานของโครงการโบราณคดีประเทศไทย (2538 : กรมศิลปากร)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2528.
เลขเรียกGN855.ท9 ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา