Found: 62  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมการเรียนรู้ คลังคำพ้อง โสภี สุขเกษม [Text]
ชื่อผู้แต่งโสภี สุขเกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อักษรเจริญทัศน์ 2554
เลขเรียก495.913 ส988
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลังคำพ้อง / โสภี สุขเกษม.
ชื่อผู้แต่งโสภี สุขเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2554.
เลขเรียกPL4183 ส984ค 2554,495.9131 ส 988 ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDictionary of synonyms usage = พจนานุกรมการใช้คำเหมือนกัน/ ธง วิทัยวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งธง วิทัยวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Forepace Publishing House , 1998.
เลขเรียกอ PE 1449 ธ112ด 1998,423.1 ธ112ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมการใช้คำเหมือน = Dictionary of synonym usage : student edition / ธง วิทัยวัฒน์
ชื่อผู้แต่งธง วิทัยวัฒน์
พิมพลักษณ์Bangkok : Forepace Publishing House, 2541.
เลขเรียก423.1 ธ112พจ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางลัด จำศัพท์ 10.000 คำ จากคำเหมือน & คำตรงกันข้าม / กวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว
ชื่อผู้แต่งกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2554
เลขเรียก428.1 ก17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำพ้อง / โดย พรทิพย์ แฟงสุด.
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ แฟงสุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2549.
เลขเรียกPL4183 พ239พ 2549,495.913 พ 166 พ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำเหมือนกัน คำตรงกันข้าม [text]
ชื่อผู้แต่งวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บำรุงสาส์น 2526
เลขเรียก423.9591 ว34พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSynonyms คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน / วาสนา ชลศึกษ์ เคนแมน
ชื่อผู้แต่งวาสนา (ชลศึกษ์) เคนแมน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกPE1591 ว65 2554,อ 423.1 ว65ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำเหมือนกัน คำตรงกันข้าม = An English-Thai dictionary of synonyms and antonyms / วิทย์ เ...
ชื่อผู้แต่งวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2526.
เลขเรียกPE1591 ว579
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำเหมือนคำตรงกันข้าม = Dictionary synonyms & antonyms / ฝ่ายการพิมพ์อักษร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2556.
เลขเรียกPL4187 พ174 2556,423.1 พ125 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม คำเหมือนกัน คำตรงกันข้าม = An English-Thai dictionary of synonyms and antonyms / วิทย์ เท...
ชื่อผู้แต่งวิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2526.
เลขเรียก423.9591 ว579พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา