Found: 527  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำลักษณนาม / ราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2538.
เลขเรียก495.9182 ณ359ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกทัศน์ของชาวเขา 6 เผ่าในประเทศไทยที่สะท้อนจากลักษณนาม ของคำนามเรียกเครื่องใช้ในครัวเรือน = Worldvi...
ชื่อผู้แต่งจิราภัสร ลิมปิชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียกPL4191.ช65 จ64 2534
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้คำลักษณนามและการแปรของการใช้คำลักษณนามตามถิ่นที่อยู่ของผู้พูด : กรณีศึกษาคำลักษณนามที่ใช้ในรัฐ...
ชื่อผู้แต่งภิญญดา ทวีสุข.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก495.917 ภ679ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์เตรียมสอบ : คำนาม / กอบกุล อิงคุทานนท์
ชื่อผู้แต่งกอบกุล อิงคุทานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอบกุล, [2544?]
เลขเรียกPE1199 ก358ศ [2544?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคำกลอนสารภัญญ์ พร้อม ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ / คำพูล นามศิริ.
ชื่อผู้แต่งคำพูล นามศิริ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นเด่นฟ้าการพิมพ์, 2549.
เลขเรียก895.91003 ค216น 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะนาม / ราชบัณฑิตยสถาน
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2538
เลขเรียก495.915 ร22ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNoun คำนาม คำนามนับได้คำนามนับไม่ได้.
ชื่อผู้แต่งเจเนซิส มีเดียคอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำนาม คำลักษณนาม และคำย่อของไทย / ภูมิจรรยา.
ชื่อผู้แต่งภูมิจรรยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นกล้า, 2561.
เลขเรียกPL4111 ภ-ค 2561,495.9182 ภ664ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนโปรแกรม "เรียนภาษาญี่ปุ่นจากคำคุณศัพท์" หน่วยที่ 2 คำคุณศัพท์ขยายคำนาม / ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์.
ชื่อผู้แต่งกุสุมา ศิริ.
พิมพลักษณ์[นครสวรรค์ : โรงเรียนสตรีนครสวรรค์, 2545?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำลักษณนาม ภาษาไทยใช้ให้ถูกต้อง/ Nattawan.
ชื่อผู้แต่งณัฐวรรณ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ , 2558.
เลขเรียกPL4169 ณ121ค 2558,495.9182 ณ359ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรรถนะเครื่องสะสมความร้อนรังสีอาทิตย์แบบรางพาราโบลา / ชินพันธ์ คำนาม
ชื่อผู้แต่งชินพันธ์ คำนาม
พิมพลักษณ์2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา