Found: 11,920  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSeven Rooms With Seven Views : ความเรียงชีวิต ความเรียงความคิด ความเรียงความรู้สึก ของผู้หญิงทั้งเจ็...
พิมพลักษณ์อุบลฯ : มูลนิธิเพื่อนเป๊าะแป๊ะ , 2544.
เลขเรียกPL4209 ส836
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการประกวดเรียงความ "จากใจหนู" / มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2546.
เลขเรียกPL4208.4 ม74,808.4 ค961 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียงถ้อย ร้อยคำ สู่... ความเรียง / อุบล เล่นวารี
ชื่อผู้แต่งอุบล เล่นวารี ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเรียงความ = Essay writing / นเรศ สุรสิทธิ์ [text]
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2551
เลขเรียกPE1460 น266ก 2551,808.4 น115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำโหล / วิภว์ บูรพาเดชะ.
ชื่อผู้แต่งวิภว์ บูรพาเดชะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2556.
เลขเรียกPL4209.4.ว644 ค65,รส ว643ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในความซ้ำซากของชีวิต / สหรัฐ พัฒนกิจวรกุล.
ชื่อผู้แต่งสหรัฐ พัฒนกิจวรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมมติ, 2559.
เลขเรียกPN 1136 ส19 2559,896.913 ส459น
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขในสวนหลังบ้าน / อิทธิฤทธิ์ ประคำทอง
ชื่อผู้แต่งอิทธิฤทธิ์ ประคำทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
เลขเรียกPN6071.N3 อ727ค 2551,635.9 อ728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีเขียนเรียงความประกวดพร้อมตัวอย่างเรียงความชนะเลิศ / อร่าม อินพุ่ม
ชื่อผู้แต่งอร่าม อินพุ่ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด้วยรัก, 2547.
เลขเรียกPN179.T5 อ392ก 2547,808.4 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLive Between the lines / สุเมธ ณรงค์ฤทธิ์ (ไซม่อน) ; บรรณาธิการ ตะวัน ทองไทย.
ชื่อผู้แต่งสุเมธ ณรงค์ฤทธิ์ (ไซม่อน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2554.
เลขเรียกPL4209.4.ส754 ล93
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียงความเฉลิมพระเกียรติ / สมสิริ นุตาคม์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2539.
เลขเรียก808.84 บ127
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียงความฉบับที่ได้รับรางวัลเงินทุนภูมิพล พ.ศ. 2522 ถึง 2531 / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกPL4177 ร823 2532,895.918408 จ 826 ร 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียงความเทิดพระคุณของแม่ที่ชนะการประกวดในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2553.
ชื่อผู้แต่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสังคมฯ, 2553.
เลขเรียกPL4208.4 ส46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา