Found: 5,478  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่สุดความเชื่อความศรัทธาพื้นบ้าน 4 ภาค / พินิจ จันทรและคณะ
ชื่อผู้แต่งพินิจ จันทร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บุ๊คส์เอ็กเพรส, 2552.
เลขเรียก390.09593 พ685ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างความเชื่อมั่นเสริมไฟสร้างสรรค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม บี เอ., 2536.
เลขเรียกBF575.S39 ส349 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนเด็กไม่ให้เชื่อโชคลางของขลัง / ป. รัตนปัญญา
ชื่อผู้แต่งป. รัตนปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538.
เลขเรียกBQ4435 ป111 2538,121.6 ป 002 ส 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อเรื่องบุญ-บาป ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม = Believing in Merit an...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา จิตต์วัฒน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2550.
เลขเรียกวจ 294.3122 ก425ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSelf Esteem พลังแห่งความเชื่อมั่น / เกียรติวรรณ อมาตยกุล
ชื่อผู้แต่งเกียรติวรรณ อมาตยกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้นท์, 2540.
เลขเรียกBF697.5.S46 ก854
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSelf esteem พลังแห่งความเชื่อมั่น / เกียรติวรรณ อมาตยกุล.
ชื่อผู้แต่งเกียรติวรรณ อมาตยกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต, 2551.
เลขเรียกBF697.5.S46 ก854 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิบานจากความเชื่อมั่นของตัวเอง / ฟ้าใส.
ชื่อผู้แต่งฟ้าใส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Minibear, 2553.
เลขเรียกBF575.S39 ฟ6ผ 2553,158.1 ฟ298ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขความลับข้อห้ามไทยในความเชื่อ / ธนภัทร จันทร์เจริญ [text]
ชื่อผู้แต่งธนภัทร จันทร์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557.
เลขเรียกBF1777 ธ34 2557,133 ธ151ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSelf esteem : พลังแห่งความเชื่อมั่น / เกียรติวรรณ อมาตยกุล
ชื่อผู้แต่งเกียรติวรรณ อมาตยกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้น, 2540.
เลขเรียก158.1 ก617พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSelt esteem : พลังแห่งความเชื่อมั่น / เกียรติวรรณ อมาตยกุล.
ชื่อผู้แต่งเกียรติวรรณ อมาตยกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.พี พริ้น, 2543.
เลขเรียก158.1 ก617ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังแห่งความเชื่อมั่น / เกียรติวรรณ อมาตยกุล
ชื่อผู้แต่งเกียรติวรรณ อมาตยกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต, 2540
เลขเรียก158.1 ก854พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของคติความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรมต่อพัฒนาการของรัฐไท : กรณีศึกษาไทดำ ลื้อ และยวน [Text] รั...
ชื่อผู้แต่งรัตนาพร เศรษฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 2542
เลขเรียกDS570.ท9 ร64 2542,305.89591 ร214อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรม: การวัด การพยากรณ์ และการเปลี่ยนปลง / จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์วัฒน์.
ชื่อผู้แต่งจิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์วัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , 2536.
เลขเรียก152.4 จ524ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา