Found: 1,703  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา / บริษัทปัญญาคอนซัลแดนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2552.
เลขเรียกHD7752.55 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ทำจากผ้า (Products made from cloth) / สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานฯ, 2541.
เลขเรียกTT498 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำคู่มือการกำกับดูและโรงงานอุตสาหกรรม (3) [electronic resource] / โดย กรมโรงงานอุตสาหกรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, [255-?]
เลขเรียกHD7752.55 ค695ก ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินแรงม้าเครื่องจักร / [คณะผู้จัดทำ เกียรติไกร อายุวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, [2553?]
เลขเรียกTS178 ค695ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองระบบคุณภาพ = Generalrequirements for Bodies operating Quality system...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดเฉพาะรายผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร / องค์การบริหารจัดก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2556.
เลขเรียก363.738746 ข281
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548
เลขเรียกKPT940.A33 ป46 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินแรงม้าเครื่องจักร / กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, [2553?].
เลขเรียกTJ153 ร9ค,621.815 ก113ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทำจากพลาสติกที่ใช้แล้ว (Products made from recycled plastics) / สำนักง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานฯ, 2539.
เลขเรียกTP1122 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดฉลากเขียนสำหรับเครื่องเรือนเหล็ก (Steel furniture) / สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานฯ, 2542.
เลขเรียกTS408 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ = (Faucets and Sanitary Accessories) / สำนักงานเล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2546]
เลขเรียกTH6528 ข52ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับสีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา = Roof tile paints / สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2544]
เลขเรียกTP396 ข52ส6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ = Fluorescent lamps / สำนักงานเลขานุการฉลากเขียว สถาบันสิ่ง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545]
เลขเรียกTK4386 ข52ห6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับเครื่องเรือนเหล็ก = Steel furniture / สำนักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2542]
เลขเรียกTS408 ข52ค84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดภาคนิพนธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล / คณะกรรมการผู้รับผิดชอบรายภาควิชาภาคนิพนธ์
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกLB2369 ข282 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา