Found: 51,912  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ศูนย์, [2525]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอนแก่น 18 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. [text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ป.ป.
เลขเรียก378.155 ม19ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอนแก่น 18 ปี / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2533?]
เลขเรียก378 ม19ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2507-2537 สูจิบัตร / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น]: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2537]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2539 / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540
เลขเรียก378.05 ม927ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะเด็กจังหวัดขอนแก่น / กลุ่มศิลปะเด็กขอนแก่น ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการศิลปะเด็กจังหวัดขอนแก่น (ครั้งที่ 1 : 2538 พิพิธภัณฑแห่งชาติขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : กลุ่มศิลปะเด็กขอนแก่น, 2538.
เลขเรียก700 น73ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีจังหวัดขอนแก่น / โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย พิสิฐ เจริญวงศ...
ชื่อผู้แต่งโครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2528.
เลขเรียกDS589.ข55 บ95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ศาลปกครองขอนแก่น / ศาลปกครองขอนแก่น.
ชื่อผู้แต่งศาลปกครองขอนแก่น.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศาลปกครองขอนแก่น , 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 ต้นไม้ถวายพ่อบนมอดินแดง / [มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556?]
เลขเรียกQK98.2 ป818
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดสื่ออัตลักษณ์ "มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ (Healty University)" มหาวิทยาลัยขอนแก่น / [มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2554]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอนแก่น 18 ปี / มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยฯ, 2525.
เลขเรียกLG395.ท9ข5 ข527 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดขอนแก่น ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สำนักงาน, 2524-
เลขเรียกHF5415.12.T5 พ596ขก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบเครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน'51มหาวิทยาลัยขอนแก่น / [มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนักงานจังหวัดขอนแก่น, 2529.
เลขเรียก915.93 ป372 ขก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น / จังหวัดขอนแก่น.
ชื่อผู้แต่งขอนแก่น, จังหวัด.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนักงานจังหวัดขอนแก่น, 2529.
เลขเรียก959.341 ข19ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา