Found: 6,384  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเข้าใจการ์ตูน / ศักดา วิมลจันทร์.
ชื่อผู้แต่งศักดา วิมลจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสื่อการ์ตูนเพื่อการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก, 2548.
เลขเรียกNC1320 .ศ63 2548,741.5 ศ321ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการ์ตูนแห่งชาติ ชนชั้น ชีวิต / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกPN1997.5 .ป454 2553,741.5 ป421กต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชวนอ่าน 108 การ์ตูนไทยการ์ตูนเทศ / นับทอง ทองใบ
ชื่อผู้แต่งนับทอง ทองใบ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : แปลนพริ้นติ้ง, 2556.
เลขเรียกPN6790.ท9 น63 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการเขียนการ์ตูนไทย / ปยุต เงากระจ่าง.
ชื่อผู้แต่งปยุต เงากระจ่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาและศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, 2544-
เลขเรียกNC1320 .ป45,741.5 ป16ว 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัดวาดการ์ตูน 11 : สร้างสรรค์การ์ตูนจากรูปวงรี สุชาดา งามวัฒนจินดา. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2540.
เลขเรียกNC1320 ห456 ล.11,741.5 ห114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัดวาดการ์ตูนกับนายตูดหมึก 3 ตอน อยากวาดการ์ตูนเป็นเชิญทางนี้ / นายตูดหมึก. [text]
ชื่อผู้แต่งนายตูดหมึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฟิสท์ ออฟเซท, 2554.
เลขเรียก741.5 น26ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนร่วมทาง เล่ม 2 : นักการ์ตูนน้อยในเมืองใหญ่ : รวมงานเล่าเรื่องการ์ตูนดีๆ จากนักการ์ตูนชั้นค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก, 2548.
เลขเรียกLB พ8 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนร่วมทาง เล่ม 3 : โลกสวยด้วยการ์ตูน : รวมงานเล่าเรื่องการ์ตูนดีๆ จากนักการ์ตูนชั้นครูและนักกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก, 2548.
เลขเรียกLB พ8 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนร่วมทาง เล่ม 4 : ก้าวกล้าของการ์ตูน : รวมงานเล่าเรื่องการ์ตูนดีๆ จากนักการ์ตูนชั้นครูและนั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก, 2548.
เลขเรียกLB พ8 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนร่วมทาง เล่ม 5 : จินตนาการสร้างการ์ตูน : รวมงานเล่าเรื่องการ์ตูนดีๆ จากนักการ์ตูนชั้นครูและน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก, 2548.
เลขเรียกLB พ8 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพการ์ตูน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วาดศิลป์, [2541?]
เลขเรียกNC1320 .ภ65 2541,741.5 ส636ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีการ์ตูนไทย : จากสยามคลาสสิกสู่ไทยโมเดิร์น / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกPN6790.T5 ป421ร,741.5 ป421ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติย่อการ์ตูนไทย / นิรวาณ คุระทอง.
ชื่อผู้แต่งนิรวาณ คุระทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เล็ด คอมิค, 2553.
เลขเรียกNC1720.T5 น64 2553,741.5 น74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา