Found: 3,581  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 [จุลสาร] / สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภ...
ชื่อผู้แต่งกรมการค้าภายใน. สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน, [2542].
เลขเรียกK ก4พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 / คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั...
ชื่อผู้แต่งการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ (ครั้งที่ 13 : 2541 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกGV722.5.A7 ก442 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้า : แนวคิดพื้นฐานเจตนารมณ์และปัญหา ฉบับรวมบทความ / สรวิศ ลิมปรังษี.
ชื่อผู้แต่งสรวิศ ลิมปรังษี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2543?].
เลขเรียกK3850 ส45,343.027 ส177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูจิบัตรการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 25... / องค์การนักศึกษา...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น], [2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงาน การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 : จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9-17 ธันวาคม 2538 / ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18.
พิมพลักษณ์(ม.ป.พ.) : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18, 2538.
เลขเรียก796 ค123ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระปรางค์เกมส์ กีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ภาคกลาง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2537 8-14 ธันวาคม 2537 / ...
ชื่อผู้แต่งเทศบาลเมืองเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : ม.ป.ท., 2537
เลขเรียก796 ท675พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 1-7 พฤษภาคม 2530 ณ มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งการแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย . (ครั้งที่ 6 : 2530 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น]: คณะอนุกรรมการ, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีโลก : ผลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการปี 25 -25 / สำนักงานคณะกรรมการ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2543- .
เลขเรียกQ182 ส63,373.18079 น473ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการแข่งขันดาบไทย (012) : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 8-17 มกราคม 2535 / จัดทำโ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.
เลขเรียกGV351.5.T5 ส356 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดปกขาว : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ / โดย คณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถใน...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537]
เลขเรียก338.9593 ส314
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ครั้งที่13 / คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่13.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่13.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : , 2541.
เลขเรียก796 ก442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 13 [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Boddha puja press 2529
เลขเรียก796 ท47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การแข่งขันธุรกิจและการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างชาติ = Business Strategy
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2529
เลขเรียก330 ป17ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา