Found: 19,661  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ = Aquaculture / สุภาพร สุกสีเหลือง
ชื่อผู้แต่งสุภาพร สุกสีเหลือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2538.
เลขเรียกSH21 ส838,639.3 ส838ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปศุสัตวกรรม / โดย สวัสดิ์ วีรเดชะ.
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ วีรเดชะ.
พิมพลักษณ์พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2514.
เลขเรียก636 ส412ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเลี้ยงปลา กุ้ง หอย และกบ / ปัญจพร พงศ์ภมร.
ชื่อผู้แต่งปัญจพร พงศ์ภมร
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : หอสมุดกลาง09, [254-].
เลขเรียกSH 135 ป27ต,639.3 ป532ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ = Aquaculture / สุภาพร สุกสีเหลือง.
ชื่อผู้แต่งสุภาพร สุกสีเหลือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพฯ, 2546.
เลขเรียกSH 135 ส838ก 2546,639.23 ส838ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : เทคนิคและวิธีการ / สุภาพร สุกสีเหลือง. [text]
ชื่อผู้แต่งสุภาพร สุกสีเหลือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 2554.
เลขเรียกSH135 ส838 2554,639.8 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายวิชา 118 491 สัมมนา / รวบรวมโดย ฉัตรชัย ปรีชา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สายวิชาประมง วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2549]
เลขเรียกSH331 ร452ต 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลี้ยงกระต่าย การเลี้ยงไก่หลังบ้าน การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงเป็ดและปัญหาโรคระบาด การเลี้ยงแพะ การเล...
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์, 2503
เลขเรียก636 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลี้ยงสัตว์ให้รวยด้วยภูมิปัญญาไทย / รวบรวม เรียบเรียง สุทธิพงศ์ ถิ่นเขาน้อย. [text]
ชื่อผู้แต่งสุทธิพงศ์ ถิ่นเขาน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีออน บุ๊ค มีเดีย, 2553.
เลขเรียก636 ส44ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายวิชา 118 491 สัมมนา / รวบรวมโดย ภาสกร แสนจันแดง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สายวิชาประมง วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2548]
เลขเรียกSH331 ร452ต 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัตว์เลี้ยงเสริมรายได้ / ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ.
ชื่อผู้แต่งดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2542.
เลขเรียกSF75.2 .ด635 2542,636.088 ด36ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา