Found: 17,607  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น / สีดา สอนศรี, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียกJQ750.A58 อ7 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น / สีดา สอนศรี, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
เลขเรียกJQ96 อ887 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น / สีดา สอนศรี, บรรณาธิการ ... [และคนอื่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกJQ96 อ887 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองยุโรป อังกฤษ ฝรั่งเศส เบเนลักซ์ / โดย จรูญ สุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523.
เลขเรียก320.94 ก 609 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น / สีดา สอนศรี, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
เลขเรียก320.959 อ887 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น / สีดา สอนศรี บรรณาธิการ ... [และค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียกJQ96 .อ72
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น / สีดา สอนศรี, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียก320.959 อ887 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น / โคริน เฟื่องเกษม ... [และคนอื่น ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียก320.959 อ887
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมืองและการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น / สีดา สอนศรี บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกDS526.7 อ72 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น / สีดา สอนศรี บรรณาธิการ ... [และคนอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
เลขเรียกJQ96 .อ72 2544
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองและการปกครองของไทย / ดนัย ไชยโยธา.
ชื่อผู้แต่งดนัย ไชยโยธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548.
เลขเรียกJQ1745 .ด36 2548,320.9593 ด15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองยุโรป : อังกฤษ ฝรั่งเศส เบเนลักซ์ / โดย จรูญ สุภาพ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบให้พิมพ์จำหน่ายที่ไทยวัฒนาพานิช, 2523.
เลขเรียก320.94 จ174ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองยุโรป อังกฤษ ฝรั่งเศส, เบเนลักซ์ / โดย จรูญ สุภาพ.
ชื่อผู้แต่งจรูญ สุภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : ไทยวัฒนาพานิช, 2523.
เลขเรียกJN5 .จ43,320.94 จ472ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา