Found: 150  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจีนพิชิตโลก : บทสรุปพลิกหน้าประวัติศาสตร์ยุคเดินเรือ / เขียน/เรียบเรียง โยธิน เอื้อคณารักษ์.
ชื่อผู้แต่งโยธิน เอื้อคณารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2549.
เลขเรียกG322 ย93,910.45 ย842จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2544 (ในฤดูท่องเที่ยว : พฤศจิกายน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2544.
เลขเรียก338.4791 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2552- / สำนักงานสถิติแห่งชาติ, การท่องเที่ยวแห่...
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553- .
เลขเรียกG155.ท9 ก648
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.... / [สำรวจโดย] สำนักงานสถิติแห่งชาติ [และ] การท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 2553-
เลขเรียก915.9304 ก525
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและการสำรวจการเดินทางของประชากรในเมืองขอนแก่น / โดย นุชนาถ มานะธัญญา ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานนักเดินทาง : เปิดบันทึกโลกตะวันออก / จิระนันท์ พิตรปรีชา.
ชื่อผู้แต่งจิระนันท์ พิตรปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2543.
เลขเรียกDS5.95 จ62,915.04 จ517ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านคมนาคมแล...
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2557
เลขเรียก388.4 ก435ก ก435ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามล่าโจรสลัด : บันทึกการเดินทางท่องทะเลของกัปตัน วิลเลียม ลับเบอร์ / ดูกัลด์ เอ. สเตียร์
ชื่อผู้แต่งสเตียร์, ดูกัลด์ เอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550.
เลขเรียกย 910.4 ส38ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางการผจญภัยของ มาร์โค โปโล / เพรสตัน เอดนา มิทเชล.
ชื่อผู้แต่งเพรสตัน เอดนา มิทเชล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, c2521.
เลขเรียกG525 พ913ส,910.41 พ57ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนผู้ค้นพบโลก "จากมาร์โก โปโล ถึง เจมส์ คุก" / อาณัติ อนันตภาค.
ชื่อผู้แต่งอาณัติ อนันตภาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2552.
เลขเรียกG200 .อ64 2552,923.9 อ24ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้พบแผ่นดิน / จันตรี ศิริบุญรอด.
ชื่อผู้แต่งจันตรี ศิริบุญรอด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, 2545.
เลขเรียกG200 จ63 2545,910.9 จ242ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1421 ปีที่จีนค้นพบโลก = The year China discovered the world / Gavin Menzies ; เรืองชัย รักศรีอักษร...
ชื่อผู้แต่งเมนซีส์, กาวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
เลขเรียกG322 .ม74 2550,951 ม83ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2553 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2555 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา