Found: 1,681  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวผักผลไม้และดอกไม้ / จิรา ณ หนองคาย.
ชื่อผู้แต่งจิรา ณ หนองคาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ แมส พับลิซซิ่ง, 2534.
เลขเรียกSB130 จ64,WA710 จ531ท 2534,635.9 จ531ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและการวายของพืช / จริงแท้ ศิริพานิช.
ชื่อผู้แต่งจริงแท้ ศิริพานิช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน, 2550.
เลขเรียกSB130 จ44,631.55 จ47ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกหลังเก็บเกี่ยว [videorecording] / อำนวยการผลิตโดย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2552?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย ปี ... / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2548-
เลขเรียก016.6817631 ผ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ / จริงแท้ ศิริพานิช.
ชื่อผู้แต่งจริงแท้ ศิริพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.
เลขเรียกSB130 จ45,631.56 จ37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานวิจัย ประจำปี ... / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.
ชื่อผู้แต่งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2548-.
เลขเรียกS571 ศ7ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว = Postharvest Technology Innovation Center / [ศูนย์นวัตกรร...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์, [2550]
เลขเรียกS571 ศ812
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกหลังเก็บเกี่ยว [electronic resource] = Postharvest World : รายการโลกหลังการเก็บเกี่ยว ชุดความยา...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2553.
เลขเรียกS571 ล964
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลสดทางพืชสวน / ธวัชชัย ชิณวงศ์. [text]
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ชิณวงศ์.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : ภาควิชาเกษตรศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2541.
เลขเรียกSB317.6 ธ56 2541,635 ธ17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน / ดนัย บุณยเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งดนัย บุณยเกียรติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.
เลขเรียกSB139.5 ด123ส 2540,631.55 ด123ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวหลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3 = 3th National technical se...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวหลังการผลิตแห่งชาติ (ครั้งที่ 3 : 2548 : เพชรบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกS571 ก525 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 = 7th National postharvest technology ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ (ครั้งที่ 7 : 2552 : กระบี่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์, 2552.
เลขเรียกS571 ก525 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 = 8th National postharvest technology ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ (ครั้งที่ 8 : 2553 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์, 2553.
เลขเรียกS571 ก525 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว / พฤฒิยา นิลประพฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งพฤฒิยา นิลประพฤกษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2553?]
เลขเรียกSB130 .พ43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา