Found: 8,780  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ / กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กองแบบแผน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กระทรวง, 2559
เลขเรียกส.ร. 725.51 ส242ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบมาตรฐานสิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ป้ายการประปา, รั้ว, ประตู แบบเลขที่ 4005 จำนวน 4 แผ่น / กลุ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มงาน, 2545.
เลขเรียกTD345 บ892ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบมาตรฐานสิ่งก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบเลขที่ 4005 (ป้ายการประปา, รั้ว, ประตู) จำนวน 4 แผ่น / ก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มงาน, 2543.
เลขเรียกTD345 บ892ปก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ = Jig and fixture design / วชิระ มีทอง
ชื่อผู้แต่งวชิระ มีทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545
เลขเรียกTJ1187 ว-ก 2545,621.992 ว151ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แบบ ระแนง & กันสาด / สุเทพ บุญน้อม
ชื่อผู้แต่งสุเทพ บุญน้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียกNA 7435 ส781ส 2556,747 ส781ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการและงานออกแบบหอศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติ / ดนัย นิลสกุล
ชื่อผู้แต่งดนัย นิลสกุล
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียก729 ด1511ค 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวม 120 บ้านไม้ \& รีสอร์ท / โฮมคอลเลคชั่นกรุ๊ป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฮมคอลเลคชั่นกรุ๊ป, 2552.
เลขเรียกTH4818.W6 ร161,728 ฮ94ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น / กวี หวังนิเวศน์กุล.
ชื่อผู้แต่งกวี หวังนิเวศน์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.
เลขเรียกTH 1501 ก324ก 2548,693.54 ก325ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า = Pantip Plaza / ปฐมพร เห็นโชคชัยชนะ.
ชื่อผู้แต่งปฐมพร เห็นโชคชัยชนะ.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนกีตาร์สาธารณะ = Public Guitar Garden / คงฤทธิ์ ศิริกุล.
ชื่อผู้แต่งคงฤทธิ์ ศิริกุล.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน / วิญญู วานิชศิริโรจน์
ชื่อผู้แต่งวิญญู วานิชศิริโรจน์
เลขเรียก728 ว569ก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือช่างชนบท / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2525.
เลขเรียกTD395 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา