Found: 16,335  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2526- [ภูมิภาคตะวันตก] / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526-.
เลขเรียกS294.ต1 ส6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจดินจังหวัดราชบุรี / ของ กองสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน ; โดย เขตสำรวจดินที่ 1.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน. กองสำรวจดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2525.
เลขเรียกS599.6.ท9ร8 ก45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 = The 2008 survey on conditions of society, cu...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก , 2552.
เลขเรียกHB850 ก525 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำรวจถ้ำมืด : สำรวจถ้ำหลากหลายประเภท และสิ่งที่ซ่อนอยู่ในถ้ำ/ สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2561.
เลขเรียกGB601.5 ส876ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง = Construction survey / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย
ชื่อผู้แต่งยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดพิมพ์และจำหน่ายโดย ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย, 2552.
เลขเรียกTA545 ย143ก 2552,624 ย143ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2547- (ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาล) ปริมณฑล ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ , 2547-.
เลขเรียกHC79.I55 ส6552,HC79.T55 ท592รป 2547,สร 025.04 ส37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ของกองสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน ; โดย เขตสำรวจดินที่ 5.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน. กองสำรวจดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2527.
เลขเรียกS599.6.ท9ป4 ก45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2548 = The 2005 health and welfare survey / สำนักงานสถิติแห่งชาติ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2548]
เลขเรียกRA407.5.T5 ก525ส 2548,613 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 = The 2008 survey on conditions of society, c...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552.
เลขเรียกHB850 ก525 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 = The 2008 survey on conditions of society, cu...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกHB850 ส6ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจระดับค่าจ้างและสวัสดิการลูกจ้างในเขตจังหวัดภูเก็ต จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจ...
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสงเคราะห์. กองความมั่นคงแห่งสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2522.
เลขเรียกHD5072.55 ป4,331.29593 ป1711รง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลที่สำคัญ การสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ text
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล, 2558
เลขเรียก330.9 ส691ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจดิน จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรปราการ, ฉ.189 / โดย บรรจง ...
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสำรวจที่ดิน, 2519.
เลขเรียก624.151 กษ19ปบ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจดิน จังหวัดชุมพร/ เขตสำรวจดินที่ 7.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสำรวจดิน, 2522.
เลขเรียก624.151 กษ22ชข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา