Found: 2,717  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมะเร็ง ไต หัวใจ โรคหลอดเลือดแดง รู้ทัน ป้องกัน รักษาได้ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ.
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ ไววานิชกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ริช, 2553.
เลขเรียกRC261 ว712,QZ200 ว712ม 2553,616 ว666ม 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป้องกันรักษามะเร็ง / ยุวดี จอมพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งยุวดี จอมพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทธนบรรณปิ่นเกล้าจำกัด, 2544
เลขเรียก616.994 ย47ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบซีและเอชไอวีในบุคลากรทางการแพทย์จากการทำงาน : ระบาดวิทยาและ...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ หิรัญสุทธิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2552.
เลขเรียกRA644.N66 น243,WX167 น4ก 2552,610.69 น47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไตวาย การควบคุม ดูแลรักษาและการป้องกัน / พนิดา กุลประสูติดิลก
ชื่อผู้แต่งพนิดา กุลประสูติดิลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟีลกูด, 2552.
เลขเรียกRC918.R4 พ199ต 2552,WJ300 พ3ต 2552,616.614 พ15ต 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนเรื่องแคลเซียมและไวตามินดีในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน / โดย ศุภศิลป์ สุนทรา...
ชื่อผู้แต่งศุภศิลป์ สุนทราภา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เมดอินโฟ จี.ดี., 2545.
เลขเรียกRC931.O73 ศ733 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครั้งหนึ่ง : หนึ่งในล้าน / กองบรรณาธิการ นิตยสารแพรว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2542.
เลขเรียกRA776 ค46,616 จ136ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกาต์และโรคปวดข้อ : ภัยเงียบที่คุณป้องกันและรักษาได้ / พัชรพล อุดมผล
ชื่อผู้แต่งพัชรพล อุดมผล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกRC629 พ516 2556,WE 350 พ112ก 2556,616.3999 พ62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาและป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา / จรวย แก่นวงษ์คำ
ชื่อผู้แต่งจรวย แก่นวงษ์คำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2521.
เลขเรียก616.0252 จ1786ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป้องกันและรักษา โรคหัวใจวัยคนทำงาน / คลินิคหมอ กม.1
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คนทำหนังสือ, 2543
เลขเรียกRC681 ป52 2543,WG210 ป5 2543,616.12 ป512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางเวชปฏิบัติการคัดกรองและการดูแลรักษาจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวานและแนวทางการวินิจฉัย การป้องกันแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548.
เลขเรียกWK810 น9275 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา