Found: 2,178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดตัดสินสัตว์ = Animal judging \& contest / จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งจีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550.
เลขเรียกSF118 จ563 2550,636.0811 จ234ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดและตัดสินสัตว์ / จรัส สว่างทัพ.
ชื่อผู้แต่งจรัส สว่างทัพ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2555.
เลขเรียก590 จ158ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดและตัดสินสัตว์ / จรัส สว่างทัพ
ชื่อผู้แต่งจรัส สว่างทัพ
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2554.
เลขเรียก591 จ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19/ อภิชาย ติยะจันทร์.
ชื่อผู้แต่งอภิชาย ติยะจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา พริ้นติ้ง, [2540].
เลขเรียกHF 5821 อ252ก [2540],659.143 ก275 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับอาหารไทย ประจำปี พ.ศ. 2547 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2547.
เลขเรียก738.2 ก469 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับอาหารไทย ประจำปี พ.ศ. 2547 / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2547.
เลขเรียกNK4235 ก469 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับอาหารไทย ประจำปี พ.ศ. 2547 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2547]
เลขเรียกNK4270 ก64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับอาหารไทย ประจำปี พ.ศ.2547 / จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2547.
เลขเรียกNK4235 ก469 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานพันธุ์และการตัดสินการประกวดสุนัข / คณะกรรมการประกวดสุนัขงานเกษตรแฟร์ประจำปี 2547.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547.
เลขเรียกSF425.18.T5 ม435
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดแบบบ้านพักอาศัย "บ้านเรา ถิ่นเรา" / โครงการประกวดแบบบ้านพักอาศัย "บ้านเราถิ่นเรา".
ชื่อผู้แต่งโครงการประกวดแบบบ้านพักอาศัย "บ้านเราถิ่นเรา".
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนพิมพ์, [2533?]
เลขเรียกNA7435 ค94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึก "ความดี" เพื่อในหลวงของเรา โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารออมสิน, 2555.
เลขเรียกLC1035.8.ท9 บ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProduct design award.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2544.
เลขเรียกTS171.A1 ป94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือสร้างปัญญา ฝ่าวิกฤต. บรรณนิทัศน์หนังสือชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2541 / กรมวิชาก...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2541.
เลขเรียกZ687 ก461,อ 016.0281 ว72บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา