Found: 18,540  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนลูกให้เป็นยอดคน ตามแนวทางของพระพุทธองค์ / พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์, ธ.ธรรมรักษ์
ชื่อผู้แต่งพิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2561
เลขเรียก294.344 พ383ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายสำหรับประชาชน / สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์.
ชื่อผู้แต่งกรมการแพทย์. สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2544?].
เลขเรียกRC954 ก44,WT100 ค7 2545,610.7365 ค695 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถนอมดูและเด็ก.
ชื่อผู้แต่งเยาวเรศ นาคแจ้ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอายุแท้ไม่ใช่ตัวเลข / เฉลียว ปิยะชน.
ชื่อผู้แต่งเฉลียว ปิยะชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2552.
เลขเรียกRA776.75 ฉ84,WT116 ฉ8อ 2552,613 ฉ57อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมและดูแลเด็ก / จินตนา หมู่ผึ้ง.
ชื่อผู้แต่งจินตนา หมู่ผึ้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2525?].
เลขเรียกLB1438 จ482,649 จ235ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย / [ผู้นิพนธ์ Ian Maddocks ... และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ ลักษมี ชาญเวชช์
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
เลขเรียกRT120.I5 ก451,W85.5 ก451 2547,614.88 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์การดูแลทารกและเด็กเล็ก ฉบับสมบูรณ์ / A.J.R. Waterston, ; อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์, ผู้แปล Tex...
ชื่อผู้แต่งWaterston, A.j.r.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556
เลขเรียกRJ253 ค261ส 2556,649.1 W332ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพปากและฟัน = Oral care / กองบรรณาธิการ "ใกล้หมอ"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใกล้หมอ, 2547.
เลขเรียกRK60.7 ก451,WU113 ก451ก 2547,617.6 อ935ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย / อนุพันธ์ ตันติวงศ์, ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์, สุชาย สุนทราภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช.ที.พี เพรส, 2551.
เลขเรียกWB310 อ194ก 2551,362.175 อ154ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย = End of life care / สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกRT120.I5 ส769
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย = End of life care improving care of the dying / บรรณาธิการ ประเสริฐ เลิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2552.
เลขเรียกRT120.I5 ก451 2552,WY86.5 ก451ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย = End of life care improving care of the dying / บรรณาธิการ ประเสริฐ เลิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2551.
เลขเรียกWY86.5 ก451ด 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา