Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัปตันคุกเปิดโลกแปซิฟิก = Cook and the opening of the Pacific / James A. Williamson เขียน ; A.L. R...
ชื่อผู้แต่งWilliamson, James a.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535.
เลขเรียกG246.C7 ว714,P ว714ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้พบแผ่นดิน / จันตรี ศิริบุญรอด.
ชื่อผู้แต่งจันตรี ศิริบุญรอด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, 2545.
เลขเรียกG200 จ63 2545,910.9 จ242ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1421 ปีที่จีนค้นพบโลก = The year China discovered the world / Gavin Menzies ; เรืองชัย รักศรีอักษร...
ชื่อผู้แต่งเมนซีส์, กาวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
เลขเรียกG322 .ม74 2550,951 ม83ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนักสำรวจ = 100 things you should know about explorers / แดน นอร์ท เรื่อง ...
ชื่อผู้แต่งนอร์ท, แดน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2550.
เลขเรียกPZ7.N67 ร54,910.92 น19ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคลัมบัสและเรื่องราวของการค้นพบโลกใหม่ = Columbus the four voyages / ลอเรนซ์ เบอร์กรีน, เขียน ; อน...
ชื่อผู้แต่งเบอร์กรีน, ลอเรนซ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิบซี, 2557.
เลขเรียกE118 บ259 2557,920 ค84ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแอนตาร์กติก--ดินแดนแห่งน้ำแข็ง / สุชนา ชวนิชย์.
ชื่อผู้แต่งสุชนา ชวนิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกG860 ส7อ 2554,919.89 ส42อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางการผจญภัยของ มาร์โค โปโล / เพรสตัน เอดนา มิทเชล.
ชื่อผู้แต่งเพรสตัน เอดนา มิทเชล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, c2521.
เลขเรียกG525 พ913ส,910.41 พ57ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนผู้ค้นพบโลก "จากมาร์โก โปโล ถึง เจมส์ คุก" / อาณัติ อนันตภาค.
ชื่อผู้แต่งอาณัติ อนันตภาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2552.
เลขเรียกG200 .อ64 2552,923.9 อ24ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบนเส้นทางสำรวจหิน แผ่นดินแอนตาร์กติกา พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์.
ชื่อผู้แต่งพิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกQE350 พ764บ 2561,919.8 พ764บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพถ่ายในตำนาน การผจญภัย การสำรวจ และการค้นพบที่เปลี่ยนโลก = National Geographic 125 years / มาร์ก ...
ชื่อผู้แต่งเจนกินส์, มาร์ก คอลลินส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, 2557.
เลขเรียกTR 147 จ255น 2557,910 จ699ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริศนาแผ่นดินแอนตาร์กติกา / ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
ชื่อผู้แต่งศิวัช พงษ์เพียจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2559
เลขเรียกG860 ศ6ป 2559,919.89 ศ3711ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโดเรมอนค้นพบความมหัศจรรย์แผนที่และการสำรวจ / ฟูจิโกะ เอฟ. ฟูจิโอะ เขียน ; อังคณา รัตนจันทร์ แปล [Tex...
ชื่อผู้แต่งฟูจิโอะ, ฟูจิโกะ เอฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2550.
เลขเรียกย 526 ฟ552ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และผลสรุปทางโบราณคดี ของโครงการสำรวจและขุดค้นวัฒนธรรมยุคหินที่พบใ...
ชื่อผู้แต่งสุรินทร์ ภู่ขจร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522.
เลขเรียกGN776.32.ท9 ส77 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNational geographic 125 years : ภาพถ่ายในตำนาน การผจญภัย การสำรวจ และการค้นพบที่เปลี่ยนโลก / มาร์ก...
ชื่อผู้แต่งเจนกินส์, มาร์ก คอลลินส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกG3.N37 จ73 2557,909 ก699น 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา