Found: 8,096  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมงกุฎกวี / รวมผลงานกวี 35 คน สถาบันกวีนิพนธ์ไทย
ชื่อผู้แต่งสถาบันกวีนิพนธ์ไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเชียดิจิตอล การพิมพ์, 2559.
เลขเรียกPL4206.7 .ก54 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์ แม่น้ำรำลึก / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ 2509-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : รูปจันทร์, 2551.
เลขเรียกPL4209.ร769 ร769 2551,895.911 ร769ม 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุทยานบ้านสวนของทอทองพิม / ทอทองพิม.
ชื่อผู้แต่งทอทองพิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทอทองพิม, 2551.
เลขเรียกSB466.ท9 ท53 2551,580 พ524อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำพุแห่งความสุข / ศรีเรือน แก้วกังวาล
ชื่อผู้แต่งศรีเรือน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, 2557
เลขเรียกPN1049 ศ-น 2557,158 ศ243น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำกึ้ดมีหลาย / ประพันธ์ ศรีสุตา.
ชื่อผู้แต่งประพันธ์ ศรีสุตา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกPL4209.1.ป423 ก62 2556,895.911 ป1711ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตายแห่งปราชญามาลี / ลานเทวา.
ชื่อผู้แต่งลานเทวา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีหัวคิด, 2551.
เลขเรียกPL4209.1 ล64,895.911 ล265ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทกวีนิพนธ์ในวรรณคดีไทย/ ทิฆัมพร วงศ์นิคม.
ชื่อผู้แต่งทิฆัมพร วงศ์นิคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กังสดาลบุ๊คส์, [2547].
เลขเรียกPL 4202 ท441ร 2547,895.911 ท3111ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสือคาบดาบ : กวีนิพนธ์เพื่อชีวิต / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คนเมือง, 2536.
เลขเรียกPL4209.1.พ94 ส85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์ไทย / นัยนา คชโครต
ชื่อผู้แต่งนัยนา คชโครต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุทกภัยพิลาป / ร้อยกรองบันทึกเหตุการณ์โดย อภินันท์ นาคเกษม.
ชื่อผู้แต่งอภินันท์ นาคเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2556.
เลขเรียกPL4209.1.อ427 อ73 2556,363.3493 อ47อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา