Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / โดย ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล
ชื่อผู้แต่งชาตรีเฉลิม ยุคล ม.จ. 2485-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2554
เลขเรียกDS577.22.N2 ช514ต 2554,791.4309593 ช514ต 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมพงศาวดาร. ภาคที่ 41 : เรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยาตอ...
ชื่อผู้แต่งพระราชพงศาวดาร.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์อักษรนิติ, 2470.
เลขเรียกDS575.5 .F8 พ4ป 2470
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช = The making of King Naresuan / โดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ; แปลและเร...
ชื่อผู้แต่งชาตรีเฉลิม ยุคล ม.จ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พร้อมมิตร โปรดักชั่น, 2550.
เลขเรียกPN1995.9.P7 ต63 2550,778.53 ช514ต 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.
เลขเรียกLC1486.T4 ร417,379.593 ร417 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา