Found: 1,989  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการจังหวัดกระบี่ / จังหวัดกระบี่
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดกระบี่
พิมพลักษณ์กระบี่ : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก352.0593 ก171ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบี่ : เมืองแห่งเขาขนาบน้ำ / จังหวัดกระบี่.
ชื่อผู้แต่งกระบี่, จังหวัด.
พิมพลักษณ์กระบี่ : จังหวัดกระบี่, 2528.
เลขเรียก959.384 ก1711ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ / จังหวัดกระบี่.
ชื่อผู้แต่งกระบี่, จังหวัด.
พิมพลักษณ์กระบี่ : สำนักงานจังหวัดกระบี่, 2528.
เลขเรียก959.384 ก1711ป 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนโบราณคลองท่อม.
พิมพลักษณ์[กระบี่ : วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่, 254?].
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคู่มือแผนภาพเวลาประวัติศาสตร์เมืองกระบี่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ .
พิมพลักษณ์กระบี่ : รุ่งโรจน์การพิมพ์, 2549.
เลขเรียกDS589.ก3 อ22 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ / สำนักงานจังหวัดกระบี่
ชื่อผู้แต่งกระบี่. สำนักงานจังหวัด.
พิมพลักษณ์กระบี่ : สำนักงาน, 2528
เลขเรียก959.3 ก17ป 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดกระบี่ประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
พิมพลักษณ์[กระบี่] : สำนักงาน, 2537-
เลขเรียกHF5415.12.T5 พ596
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจังหวัดกระบี่ / สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดกระบี่
พิมพลักษณ์กระบี่ : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่, 2536
เลขเรียก915.93 ส215จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ เล่ม 1 / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
พิมพลักษณ์กระบี่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ : วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่, 2534.
เลขเรียก390.09593 ข 429 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2531-
เลขเรียก630.20112 น927 กบ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบี่ เมืองแห่งเขาขนาบน้ำ.
พิมพลักษณ์กระบี่ : ม.ป.พ., 2528.
เลขเรียก915.93 ก218
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาเพื่อการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นชุมชนเมืองเก่าศรีรายา...
พิมพลักษณ์กระบี่ : วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่, 2549.
เลขเรียกDS567.85.ก4 ร64 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ : แหล่งภาพเขียนสีในอำเภอเมืองกระบี่ / กลิ่น คงเหมือนเพชร, บ...
พิมพลักษณ์กระบี่ : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่, 2541.
เลขเรียกDS589.ก3 ส62 2541
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ "กระบี่ 40,000 ปี" / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและจังหวัดกระ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542]
เลขเรียกDS589.ก3 ส63 2542
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา