Found: 946  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมพระนิพนธ์ของกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร / กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ชื่อผู้แต่งพิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น
พิมพลักษณ์2517
เลขเรียก081 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ็ดรอบอายุกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 2512 / กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ชื่อผู้แต่งพิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2512
เลขเรียก928 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัตตชีวประวัติ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร
ชื่อผู้แต่งพิทยลาภพฤฒิยากร กรมหมื่น 2428-2517.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2517.
เลขเรียกDS570.6 พ63,92 พ34อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัตตชีวประวัติพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร / กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ชื่อผู้แต่งพิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตีรณสาร, 2517
เลขเรียก923 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ็ดรอบอายุ / กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร.
ชื่อผู้แต่งพิทยลาภพฤฒิยากร กรมหมื่น 2428-2517.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2512.
เลขเรียกDS582.74.พ65 พ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ็ดรอบอายุกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร / กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร.
ชื่อผู้แต่งพิทยลาภพฤฒิยากร กรมหมื่น.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2512.
เลขเรียก920.71 พ669จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ตามทัศนะ ส. ศิวรักา / พิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น
ชื่อผู้แต่งพิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2528
เลขเรียก923 พ53ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องกิ่งอำเภอนาหมื่น [map] = King Amphoe Na Mun / กรมแผนที่ทหาร.
ชื่อผู้แต่งกรมแผนที่ทหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [25--?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและงานของ น.ม.ส. / ประพัฒน์ ตรีณรงค์.
ชื่อผู้แต่งประพัฒน์ ตรีณรงค์, 2465-
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2504.
เลขเรียกPL4201.ป43 ช65,928 ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเบ็ดเตล็ด / โดยกรมหมื่นจรัสพรปฎิภาณ, กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย, และสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิ...
ชื่อผู้แต่งจรัสพรปฎิภาณ กรมหมื่น
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2470.
เลขเรียก895.918 จ17ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องKing Amphoe Na Mun [map] = กิ่งอำเภอนาหมื่น / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกนกนคร / กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ชื่อผู้แต่งพิทยาลงกรณ์, กรมหมื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2503
เลขเรียก895.911 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกนกนคร / กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ชื่อผู้แต่งพิทยาลงกรณ์, กรมหมื่น.
เลขเรียก895.911 พ34ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานบัญญัติศัพท์
ชื่อผู้แต่งกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ, 2519
เลขเรียก400 น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายจางวางหรำ / กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ชื่อผู้แต่งพิทยาลงกรณ์, กรมหมื่น.
เลขเรียก895.916 พ34จ 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา