Found: 167  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง�ӹѡ�ҹ��Ѵ��з�ǧ��Ҵ�� ���˹觹ѡ���������º�����Ἱ (��Ժѵԡ��) / ʶҺѹ�Ԫҡ��������͹���ҧ����.
พิมพลักษณ์��ا෾� : ʶҺѹ�Ԫҡ�������, [2562?].
เลขเรียก352.65076 �691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง��������ʺ�Եԡû�Ժѵԡ�� / �����Ԫҡ�� ʶҺѹ The Best Center, �Ǻ���������º���§.
ชื่อผู้แต่ง�����Ԫҡ�� ʶҺѹ The Best Center.
พิมพลักษณ์��ا෾� : ����ʷ� ������ �Թ������� �ӡѴ, 2562.
เลขเรียก351.076 �211�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง����Ժ���Ǩ (�ʵ.) ��»�Һ���� �ز� �.6-�Ǫ / ʶҺѹ�Ԫҡ��������͹���ҧ����.
พิมพลักษณ์��ا෾� : ʶҺѹ�Ԫҡ�������, [2562?].
เลขเรียก344.05 �476
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง������������ͺ����Ժ���Ǩ (�ʵ.) ��»�Һ���� �ز� �.6-�Ǫ. / ��Ե ����ó����, �Ǻ���������º���§.
พิมพลักษณ์��ا෾� : ʶҺѹ��ǹԵԸ�Ե, [2562?].
เลขเรียก344.05 �695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสฐียรโกเศศตามทัศนะ ส.ศิวรักษ์ / สุลักษณ์ ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, 2531.
เลขเรียกDS570.6.อ3 ส73,92 อ197ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 394351 สมการเชิงอนุพันธ์ / รุจิรา โพธิ์สุวรรณ์.
ชื่อผู้แต่งรุจิรา โพธิ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
เลขเรียกQA371 ร661
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแล็กโตบาซิลลัสพื้นฐานสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ / สมหญิง ธัมวาสร
ชื่อผู้แต่งสมหญิง ธัมวาสร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกQW142.5.A8 ส287ล 2561,579.3 ส287ล 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง�š�èѴ���ʺ��ó�����蹾�鹺�ҹ�·���յ�ͤ�������ö��鹰ҹ�ҧ��Ե��ʵ��ͧ�硻����� = The Effect Of thai Children''s Folk P...
ชื่อผู้แต่ง�ب��� ��ǾԹԨ
พิมพลักษณ์������ä� : ����Է������Ҫ�ѯ������ä�, 2562.
เลขเรียก372.21 �661�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง��ش�Ҿ��Ǩ�Ҫ���������ͧ ��ǧ��觷����ɡ�͹�������¹�ŧ��û���ͧ �.�.���� = A Photographic record of the provinci...
พิมพลักษณ์��ا෾� : �ӹѡ�ҹ, 2559
เลขเรียก�.�. 353.3 �164
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภากาชาดไทย, 2561
เลขเรียกHV580.T5 พ46 2561,923.2593 พ365
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe People's king ��кҷ���稾�л��Թ��������Ծ�ʹ���പ �Ѫ��ŷ�� 9 / ����ó� ���Ժح��, ��óҸԡ��
พิมพลักษณ์��ا෾� : �����Ѳ�� �Թ������鹷�, 2559
เลขเรียก� 923.1593 �416�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง������������ͺ�ѡ�Ԫҡ���Թ��кѭ�ջ�Ժѵԡ�� �ӹѡ�ҹ��Ѵ��з�ǧ��Ҵ�� / �����Ԫҡ�� ʶҺѹ The Best Center.
พิมพลักษณ์��ا෾� : �����Ԫҡ�� ʶҺѹ The Best Center, 2562.
เลขเรียก657.4076 �695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยววังเวียงละโว้ / บุญเยี่ยม แย้มเมือง เขียน ; ยศนันท์ แย้มเมือง ภาพ.
ชื่อผู้แต่งบุญเยี่ยม แย้มเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2531.
เลขเรียกDS589.ล3 บ75,725.17 �435�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูนทรัพย์ศาศวัตจิรัฐิติกาล : ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชีพยั่งยืนนาน สืบสานร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกDS578.32.P66 �846,920.7593 พ846 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา