Found: 512  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง�ҹ�١�Ѵ (��Ѻ�ش����) / �Թ�� ����§�ʧ.
ชื่อผู้แต่ง�Թ�� ����§�ʧ
พิมพลักษณ์��ا෾� : �Ҵ��Ż�, 2562.
เลขเรียก745.582 �446�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Magical creatures of Himmapan / อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล
ชื่อผู้แต่งอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธิงค เทคโนโลยี, 2556
เลขเรียกย 808.80375 อ163ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอน 322356 เครื่องสูบ เครื่องอัด และ พัดลม = Pump compressor and fan / วิชาญ วิมานจันทร์
ชื่อผู้แต่งวิชาญ วิมานจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
เลขเรียกTJ900 ว547อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 221306 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า = Electrical measurement and instrumen...
ชื่อผู้แต่งขจร อินวงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
เลขเรียกTK275 ข129
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัตววิทยา = Zoology / บพิธ จารุพันธุ์, นันทพร จารุพันธุ์
ชื่อผู้แต่งบพิธ จารุพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
เลขเรียกQL45.2 �138� 2558,591 บ138ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง��èѴ�͡���Ẻ�����Ѵ (��Ѻ�ش����) / ��ѷ� �ͧ����.
ชื่อผู้แต่ง��ѷ� �ͧ����
พิมพลักษณ์��ا෾� : �Ҵ��Ż�, 2562.
เลขเรียก745.92 �161�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี อาชีพสัตวแพทย์สู่สังคมไทย / [จัดทำโดย สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขุมวิทมีเดีย, 2551.
เลขเรียกSF604.63.T5 ห111 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดดีไซน์ใกล้ตัว = Humble masterpieces 100 everyday marvels of design / เปาลา อันโตเนลลี ; ...
ชื่อผู้แต่งอันโตเนลลี, เปาลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอร์ปอเรชั่นโฟร์ดี, 2551.
เลขเรียกNK1510 .อ63 2551,745.209 อ115ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคขี้แมว:ความรู้พื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ = Toxoplasmosis :Basic knowledge to clinical practice/ เยาวลัก...
ชื่อผู้แต่งเยาวลักษณ์ สุขธนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2554.
เลขเรียกRC 186.T75 ย547ร 2554,WC725 ย547 2554,616.96 ย547ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจับบังคับและควบคุมสัตว์ป่า = (Handling and restraint of wildlife species) / บุญฤทธิ์ ทองทรง
ชื่อผู้แต่งบุญฤทธิ์ ทองทรง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกSF760.A54 บ552ก,639.9 บ439ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน 373483 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง = Prestressed concrete design / กิตติภูมิ รอดสิน.
ชื่อผู้แต่งกิตติภูมิ รอดสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [2552]
เลขเรียกTA439 ก674
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง�ͧ��ѭ�ͧ������֡ (��Ѻ�ش����) / �ѡ�Թ��� ˧���ѵ���áԨ.
ชื่อผู้แต่ง�ѡ�Թ��� ˧���ѵ���áԨ
พิมพลักษณ์��ا෾� : �Ҵ��Ż�, 2562.
เลขเรียก745.54 �334� 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 340361 ระบบควบคุม = Control systems / วรพงษ์ วงศ์พาสุข
ชื่อผู้แต่งวรพงษ์ วงศ์พาสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
เลขเรียกTJ213 ว224
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง����Ժ���Ǩ (�ʵ.) ��»�Һ���� �ز� �.6-�Ǫ / ʶҺѹ�Ԫҡ��������͹���ҧ����.
พิมพลักษณ์��ا෾� : ʶҺѹ�Ԫҡ�������, [2562?].
เลขเรียก344.05 �476
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง������������ͺ����Ժ���Ǩ (�ʵ.) ��»�Һ���� �ز� �.6-�Ǫ. / ��Ե ����ó����, �Ǻ���������º���§.
พิมพลักษณ์��ا෾� : ʶҺѹ��ǹԵԸ�Ե, [2562?].
เลขเรียก344.05 �695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา