Found: 104  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุ๊กตาถักไหมพรม / Nukoy
ชื่อผู้แต่งNukoy
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟลูพอยท์, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุ๊กตาพันไหม 12 นักษัตร (ฉบับคุ้มสุด)/ เศรษฐพงศ์ อัปมะเย.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐพงศ์ อัปมะเย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2560
เลขเรียก746.43 ศ68ต 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ้าพันคอจากบล็อกไม้ / วรภรณ์ ว่องวิชัย
ชื่อผู้แต่งวรภรณ์ ว่องวิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2554
เลขเรียก746.43 ว231ผ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวใจไหมพรม / แหม่ม วิชุดา.
ชื่อผู้แต่งวิชุดา พินดั้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดี.ไอ.วาย., 2552 -
เลขเรียกTT820 .ว652,746.432 ว-ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ไอเดีย โมเดลอาหารจากไหมพรม / หจก.เพชรกะรัต สติวดิโอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [255-].
เลขเรียก745.593 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราถักนิตติ้ง เล่ม 2, รวมลายถักนิตติ้งแบบใหม่ๆ พื้นฐานวิธีถักตั้งแต่เริ่มอย่างละเอียด
ชื่อผู้แต่งเตือนใน จายะภูมิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรลือสาส์น, ม.ป.ป.
เลขเรียก746.43 ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไหมพรมอะคลิลิก / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2533]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอเดียจากบล็อกพลาสติกและบล็อกไม้ ทินกร เกลี้ยงไธสง
ชื่อผู้แต่งทินกร เกลี้ยงไธสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุ๊กตาจากไหมขนแกะ / สุนันท์ ชูนวน
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ ชูนวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.
เลขเรียก746.43 ส73ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไหมพรมหลายไจ / แหม่ม วิชุดา.
ชื่อผู้แต่งวิชุดา พินดั้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดี.ไอ.วาย., 2552.
เลขเรียกTT820 .ว653 2552,746.43 ว557ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตุ๊กตาถักไหมพรม เล่ม 2 / สุภาพร.
ชื่อผู้แต่งสุภาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2556.
เลขเรียก746.43 ส46ต 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ ดอกไม้ไหมพรม/ สุคนธ์ แคแสด ; บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, ม.ป.ป.
เลขเรียก746.432 ท251
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถักนิตติ้ง (ฉบับสุดคุ้ม) พรหทัย วงษ์ประเสริฐ Text
ชื่อผู้แต่งพรหทัย วงษ์ประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2560
เลขเรียกTT820 พ286ก 2560,746.43 พ286ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ้าพันคอสวยด้วยฝีมือ / สมบูรณ์ ประเสริฐสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, [254-]
เลขเรียก746.43 ผ369
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครเชต์กระเป๋ารูปอาหาร สุดเริ่ด / โครเชต์กระเป๋ารูปอาหาร สุดเริ่ด.
ชื่อผู้แต่งรัชตา ซึ้งสุนทร.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : วีว่า มีเดีย, 2560.
เลขเรียกTT 773 ร332ค,746.43 ร332ช 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา