Found: 12,117  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2527-
เลขเรียก333.713 กษ0807ผต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติภาค : ภาคตะวันออก = Statistical reports of region : eastern rigion.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, [2528?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทยภาคตะวันออก / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2553.
เลขเรียกDS588 ก325อ 2553,912.593 ก325ผ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติภาค : ภาคตะวันออก
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, [2528?]
เลขเรียก315.93 สอ314
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยภาคตะวันออกเรื่อง ระบบชุมชนและกระบวนการเป็นเมืองในภาคตะวันออก / โดย เกียรติ จิวะกุล
ชื่อผู้แต่งเกียรติ จิวะกุล
พิมพลักษณ์[2525?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินภาคตะวันออก.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน. กองวางแผนการใช้ที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2526.
เลขเรียกHD890.55.ฮ9ต4 พ64 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งข้อมูลอีสาน 2002 / ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คลังนานาวิทยา, 2545.
เลขเรียกZA4226 .ธ37 2545,005.74 ธ15ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติภาค ภาคตะวันออก พ.ศ. ... = Statistical reports of region Eastern Region ... / สำนัก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541-
เลขเรียก315.93021 ส314ภตอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย / บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2534.
เลขเรียกGB307.ต6 บ45,915.593 บ17ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาปัญหาการเกษตรชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]
เลขเรียกS616.T35 .ก58
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / กวี วรกวิน.
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2547.
เลขเรียกG8027.N7 ก56 2547,915.933 ว57ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินภาคตะวันออก / โดย เอกชัย ศักดาเยี่ยงยงค์, ทรงวุฒิ ศรีเสน.
ชื่อผู้แต่งเอกชัย ศักดาเยี่ยงยงค์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2536.
เลขเรียกHD890.55.ฮ7ต4 อ73,333.73 อ873ผ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ธนาคาร, 2543-
เลขเรียก330.9593 ร451ตน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติภาค : ภาคตะวันออก = Statistical reports of region : eastern region / สำนักงานสถิติแ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, [2528?]-
เลขเรียก315.93 สอ314
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา