Found: 248  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการอบรมการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐานระดับตำบล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงสาธารณสุข, [2527].
เลขเรียก617.6 ค695 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำอย่างไรให้ฟันลูกสวย "คู่มือเลี้ยงลูกให้ฟันสวย" / ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล
ชื่อผู้แต่งชุติมา ไตรรัตน์วรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แปลนพับลิชชิ่ง, 2532.
เลขเรียกRK55.C5 ช617ท 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟันของลูก / สมนึก วัฒนสุนทร
ชื่อผู้แต่งสมนึก วัฒนสุนทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตะเกียง, 25-
เลขเรียก617.6 ส437ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความชุกของโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนและมารดาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเ...
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย ชุมพลกุล.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2533.
เลขเรียกWU113 ว7ร 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปวดฟัน ฟันผุ : ดูแล ป้องกัน รักษาโรคเกี่ยวกับฟันและเหงือก / รชฎ วัชระวาณิช, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งรชฎ วัชระวาณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กังหัน , 2541.
เลขเรียก617.6 ร122ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบเครื่องเรื่องเสียว(เนื้อ)ฟัน / สิทธิชัย วนจันทรรักษ์
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย วนจันทรรักษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียกWU101 ส722ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความชุกของโรคฟันผุและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและคุณภาพชีวิตของเด็กก...
ชื่อผู้แต่งทรงชัย ฐิตโสมกุล
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556
เลขเรียกRK493.C55 ท42 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ทันตฯ มหิดล ร่วมฉลอง 72 พรรษา เพื่อปวงประชาฟันดี / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับมหิดล].
ชื่อผู้แต่ง[มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะทันตแพทยศาสตร์].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2542].
เลขเรียกRK305 ม56,WU113 ท349 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTunnel preparation with flowable composite resin / โดย ปิยะนาถ มหาโพธิ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2542]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของสันกระพุ้งแก้มเหตุสบฟันกับความผิดปกติของโรคกลุ่มข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว ก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549].
เลขเรียก617.63 ค181 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของแลคติกแอซิดแบคทีเรียต่อการเจริญเติบโตของเชื้อสเตรปโตคอคไค : การศึกษาในห้องปฏิบัติการ = The effe...
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ เลิศปันณะพงษ์, 2522-
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานของการป้องกันโรคฟันผุ / กุสุมาวดี อุทิศพันธ์, สิทธิชัย ขุนทองแก้ว, วิสาขา อุปพงค์.
ชื่อผู้แต่งกุสุมาวดี อุทิศพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกWU140 .ก757 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่องพาลาโตจินจิวอลและโรคของประสาทฟัน = Palato-gingival groove & pulpal disease / จัดทำโดย ยุทธชัย ...
ชื่อผู้แต่งยุทธชัย พฤกษชลธาร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEctopic eruption / โดย กันทิมา ชัยปริญญา ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา