Found: 492  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโขน มรดกศิลป์แผ่นดิน. ตอน 1-2 [videorecording] บริษัท ทีวีบูรพา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ทีวีบูรพา, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโขนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2558.
เลขเรียกPN2889.755.K463 ข861 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทโขน / กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.กรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2506.
เลขเรียก791.1 ศ37บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโขน / ธนิต อยู่โพธิ์.
ชื่อผู้แต่งธนิต อยู่โพธิ์ 2450-2547.
พิมพลักษณ์พระนคร : ศิวพร, 2511.
เลขเรียกPN2894.5.ข9 ธ36 2511
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโขนธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 12 มิถุนายน 2543 / วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2543.
เลขเรียกPN2891.ท6 ข859 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโขนพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / กระทรวงวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, [2559].
เลขเรียก792.5 ข85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโขนภาคต้น : ว่าด้วยตำนานและทฤษฎี / ธนิต อยู่โพธิ์.
ชื่อผู้แต่งธนิต อยู่โพธิ์.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : กรมศิลปากร., 2496.
เลขเรียก792.09 ธ262ข 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการฝึกหัดโขนละครไทย [videorecording] / มูลนิธิกุศลศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการหัวโขน / กรมศิลปากร
เลขเรียก731.75 น34 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวโขน / ประพันธ์ สุคนธชาติ
ชื่อผู้แต่งประพันธ์ สุคนธชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2514.
เลขเรียก792 ป 288 ห 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวโขน / ธนิต อยู่โพธิ์
ชื่อผู้แต่งธนิตย์ อยู่โพธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกสิกรไทย, [2512-2520?]
เลขเรียกPN2071.M3 ธ262ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวโขน : หนึ่งในศิลป์แผ่นดินสยาม / บรรณาธิการ โสภณ บัวชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558
เลขเรียก792.026 ห474 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวโขน : หนึ่งในศิลป์แผ่นดินสยาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูคอม, 2558
เลขเรียก792.026 ห474 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวโขน พงศ์ ในเรื่องรามเกียรติ์ / ประพันธ์ สุคนธะชาติ.
ชื่อผู้แต่งประพันธ์ สุคนธะชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2534.
เลขเรียก745.592 ป321ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวโขน สัญลักษณ์แห่งรามเกียรติ์ / นฤทธิ์ วัฒนภู.
ชื่อผู้แต่งนฤทธิ์ วัฒนภู
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : วาดศิลป์, 2558.
เลขเรียก792.026 น914ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา