Found: 40  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับในครัว [Text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แม่บ้าน 2545
เลขเรียกTX653 ค4,640.92 ค762-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่ยากถ้าอยากเป็นเชฟ = Bori is a supercook! / Park Jiwan ; อารีวรรณ ธรรมธร แปล
ชื่อผู้แต่งปัก, จีวัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2558
เลขเรียกย 641.5 ป111ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสตาร์เชฟ กุ๊กสาวข้ามเวลา / Cho Jae Ho ; นริศร์ จิตปัญโญยศ แปล
ชื่อผู้แต่งโช, แจโฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559
เลขเรียกย 641.5092 ช8ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการหนี้สินของครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 5 ตำบลทา...
ชื่อผู้แต่งจันทนา ศรีทองคำ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2556
เลขเรียกส.ร. 332.02402 จ115น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว "มันฝรั่งทอดกรอบ" ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย ...
ชื่อผู้แต่งวัลภา ลิ่มสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550.
เลขเรียก332 ว442น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนก้นครัว / ศรีสรรค์ พรหมหา.
ชื่อผู้แต่งศรีสรรค์ พรหมหา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียก641.5092 ศ266ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChef's chat : พาสปอร์ต มีดครัว และตัวฉัน / เพ็ญณี จิรายุวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญณี จิรายุวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์, 2550.
เลขเรียกTX652.4 พ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอบเขตลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง คณะผู้จัดทำ สุรชัย วินิจฉัยกุล...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล ส่วนข้อสนเทศทรัพยากรน้ำ สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกHB849.49 ข268 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสายลับบานาน่า = Banana cream pie murder / โจแอนน์ ฟลุค
ชื่อผู้แต่งฟลุค, โจแอนน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลองดู, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง193 เคล็ดลับคู่บ้าน : ฉบับสารพัดประโยชน์ ประหยัด / จิรนันทา ธำรง.
ชื่อผู้แต่งจิรนันทา ธำรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2548.
เลขเรียกTX301 จ64,641.5 จ163ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารด้านการเงินของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว มันฝรั่งทอดกรอบ ตำบลแม่แฝกใหม่...
ชื่อผู้แต่งโสภณ ฟองเพชร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก332 ส979ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้คู่บ้าน / พรรณิภา ต่วนโสภณ.
ชื่อผู้แต่งพรรณิภา ต่วนโสภณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2547.
เลขเรียกTX8 พ271ค 2547,640 พ263ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่บ้านรอบรู้: ฉบับ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต / วิลยา ภู่ภิญโญ
ชื่อผู้แต่งวัลยา ภู่ภิญโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดุจลดา, 2540
เลขเรียกTX8 ว64 2540,640.92 ว445ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Signature / คณะผู้จัดทำและดำเนินการ, ประสิทธิ์ ปรีชาเฉลียว ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด, 2553.
เลขเรียกTX649 ด7 2553,641.5 ซ231
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น โดยการทดแทนด้วยแม่พิมพ์ต่อเนื่อง / สุทัศ จุ้...
ชื่อผู้แต่งสุทัศ จุ้ยสาย 2511-
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา