Found: 464  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแมวไทย / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2526.
เลขเรียกQL737.C23 ส72 2526,636.825 ส776ม 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ไหมแมวคิดอะไรอยู่ = What is my cat thinking / เขียนโดย Gwen Bailey ; แปลโดย อาสยา ฐกัดกุล.
ชื่อผู้แต่งเบลีย์, เกวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2547.
เลขเรียกSF446.5 บ74,599.75 บ257ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องใครคือเจ้าของบ้าน ฉันหรือแมว / Abigail Tucker เขียน ; โตมร ศุขปรีชา แปล.
ชื่อผู้แต่งทัคเกอร์, อบิเกล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซอลท์ พับลิชชิ่ง, 2563.
เลขเรียกSF442.6 ท339 2563,636.8 ท335ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักนะแมวเหมียว = Take care your cats / เรียบเรียง : เสี่ยวป้อ ; [บรรณาธิการ ดนุพล เขียวสาคู]
ชื่อผู้แต่งเสี่ยวป้อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บอร์นฟรี, 2548.
เลขเรียกSF442 ส949,636.8 ร211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแมวไทย / วิชิต สิงห์ทอง.
ชื่อผู้แต่งวิชิต สิงห์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ 1999, 2540.
เลขเรียกSF449.ท9 ว65 2540,636.8 ว32ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBAD CAT มาพวกเรา...เม้าท์เหมียวกัน. / Ms. cat.
ชื่อผู้แต่งMs. cat.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี , 2556.
เลขเรียกSF446.5 .อ74 2556,636.8ม594บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดแคต.
ชื่อผู้แต่งทีปกร วุฒิพิทยามงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2557.
เลขเรียกSF442 .ท64 2557,636.8 ท533ค 2557 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยิ่งเลี้ยงยิ่ง (บ้า) รัก = Absolute love / ศรเมฆา.
ชื่อผู้แต่งศรเมฆา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จิ๊กซอร์, 2550.
เลขเรียกSF442 ศ17 2550,895.914 ศ17ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้เรื่องแมวเมืองไทย / สีน้ำ.
ชื่อผู้แต่งสีน้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บอร์น ฟรี, 2548.
เลขเรียกSF447 .ส67 2548,636.825 ส73ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเม้าแมว / ปราง เวชชาชีวะ
ชื่อผู้แต่งปราง เวชชาชีวะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2558
เลขเรียกSF446.5 ป46,636.8 ป442ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแมวของฉันเป็นอะไร? = What's up with my cat? / บรูซ โฟเกิล ; แปลโดย สิทธิพร ชื่นชุ่มจิตร์.
ชื่อผู้แต่งโฟเกิล, บรูซ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : เพ็ทแอนด์โอม, 2546.
เลขเรียกSF985 .ฟ973 2546,636.8 ฟ81ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแมวเปอร์เซีย = ชินาภา ประวัง : เรียบเรียง ; ดนุพล เขียวสาคู : บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งชินาภา ประวัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บอร์น ฟรี, 2549.
เลขเรียกSF449.P4 .ช66 2549,636.832 ช561ม 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เค้าเรียกผมว่าเส้าหลิน" = They call me Saolin / ตากล้อง
ชื่อผู้แต่งตากล้อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิ๊กแบร์บุ๊กส์, 2558.
เลขเรียก636.8 ต293ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา