Found: 5,526  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMIDI control klui synthesizer / ปนัท ถวิลทรัพย์, สุชาดา งาทอง
ชื่อผู้แต่งปนัท ถวิลทรัพย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการวัดระดับเสียงในโรงอาหารใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ = Measurement o...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญจา จิตจำรูญโชคไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
เลขเรียกวจ TD894 พ885จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการบันทึกเสียงด้วยตนเอง= ThemAudio engineer's handbook โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งโยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บริษัท วีล สแควร์ จำกัด, 2549.
เลขเรียก621.3893 ย284ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมระบบเสียง = Audio engineering / แปลเรียบเรียงโดย รำพึง มังคละสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, 2530.
เลขเรียกTK7871.58 .A9 ว754 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิกเซอร์คอนโซล = Mixing and console / เจน สงสมพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งเจน สงสมพันธ์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต, 2561.
เลขเรียกTK7881.4 จ698 2561,621.3893 จ698ม 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงแหบ : กล่องเสียงอักเสบ มะเร็งกล่องเสียง = Laryngitis / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ชื่อผู้แต่งสุรเกียรติ อาชานานุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2547.
เลขเรียกRF520 ส846,WV510 ส846ส 2547,616.314 ส 853 ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันคอร์รีเรชันสำหรับการตรวจจับเสียงมนุษย์ = A Correlation Function Application Fo...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ เสลารัตน์
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกQC220.5 ส232ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของวัสดุพืชแห้งและเส้นใยแก้ว / บุรฉัตร วิริยะ
ชื่อผู้แต่งบุรฉัตร วิริยะ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544
เลขเรียกวพ 628.5 บ646ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเรื่องการประมวลของเสียง / อับดุลเลาะ นามาลี, เทิดทูน ศรีปัญญา, ชำนาญ พิทักษ์วาณิชย์
ชื่อผู้แต่งอับดุลเลาะ นามาลี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินอันตรายจากเสียงดังและการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินเบื้องต้น : สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุ...
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ หลักรอด
พิมพลักษณ์ราชบุรี : ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 4 ราชบุรี, 2541.
เลขเรียกWA470 ส838ค 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมลพิษทางเสียง / คณะอนุกรรมการวิชาการสิ่งแวดล้อมเรื่องเสียง สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการวิชาการสิ่งแวดล้อมเรื่องเสียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2524.
เลขเรียก363.74 ค123ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมลภาวะทางเสียง = Noise pollution / ของ แพตริก เอ. โอดอนเนล และ ชาร์ลส์ ดับบลิว. ลาวาโรนี ; แปลโดย ...
ชื่อผู้แต่งโอดอนเนล, แพตริก เอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2525.
เลขเรียกTD895 อ284 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมลภาวะทางเสียงในสิ่งแวดล้อม / พจมาน ท่าจีน, ผู้แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมเชอร์โทรนิกซ์, [2543?].
เลขเรียก363.74 ม211(3) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบเสียง / สายัณต์ ชื่นอารมย์.
ชื่อผู้แต่งสายัณต์ ชื่นอารมย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วังอักษร , 2550.
เลขเรียก621.3893 ส-ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา