Found: 5,068  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่าวการหายไปของอาริญาและเรื่องราวอื่นๆ / ศิริวร แก้วกาญจน์
ชื่อผู้แต่งศิริวร แก้วกาญจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผจญภัย, 2556.
เลขเรียก895.91301 ศ485ข 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนี้ยังไม่สาย / บทประพันธ์ของ แข ณ วังน้อย, [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งสมพ้อง ศิริวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วสีครีเอชั่น, 2547.
เลขเรียกPL4209.ส435 ว63,895.91301 ข811ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาปศิลป์ / นภ ดารารัตน์
ชื่อผู้แต่งนภ ดารารัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานดี, 2560.
เลขเรียกPL4209.3.น4 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 เรื่องสั้นของฟ้า / ฟ้า พูลวรลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งฟ้า พูลวรลักษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใบไม้สีเขียว, 2553.
เลขเรียกรส ฟ221ย 2553,895.91301 ฟ311ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นไม้ประหลาด / อุเทน พรมแดง เขียนเรื่องและสร้างภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งอุเทน พรมแดง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2546.
เลขเรียก808.831 อ826ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครุฑดำ / พลตรี หลวง วิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรวาทการ พลตรี หลวง 2441-2505.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562.
เลขเรียก895.913 ว527ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรถไฟชั้นห้า / กานติ ณ ศรัทธา.
ชื่อผู้แต่งกานติ ณ ศรัทธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2546.
เลขเรียกPL4209.ก63 ร38,รส ก253ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดปกดำกับใบไม้สีแดง / วินทร์ เลียววาริณ
ชื่อผู้แต่งวินทร์ เลียววาริณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540
เลขเรียกรส ว617ส 2541,895.913 ว35ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา