Found: 11,203  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปีศาจของไทย / เหม เวชกร.
ชื่อผู้แต่งเหม เวชกร 2446-2512.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิริยะ, 2546.
เลขเรียกPL4209.ห74 ป65,895.913 ห682ปศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนอกบท / มนัส จรรยงค์.
ชื่อผู้แต่งมนัส จรรยงค์ 2450-2508.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2550.
เลขเรียกPL 4209 ม15 2550,895.91301 ม164น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริษัทไทยไม่จำกัด / สนั่น ชูสกุล.
ชื่อผู้แต่งสนั่น ชูสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
เลขเรียกPL4209.3.ส36 บ46,808.831 ส198บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพยนต์ที่ถ่ายทำตลอดชีวิต / จักรพันธุ์ กังวาฬ
ชื่อผู้แต่งจักรพันธุ์ กังวาฬ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซีกรุ๊ป, 2554.
เลขเรียก153.42 ก983ส8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่าวการหายไปของอาริญาและเรื่องราวอื่นๆ / ศิริวร แก้วกาญจน์
ชื่อผู้แต่งศิริวร แก้วกาญจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผจญภัย, 2556.
เลขเรียก895.91301 ศ485ข 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องสั้นแผนพัฒนาความฉลาดของเมืองคนโง่ = The intelligence development plan for the city of fool...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ จันทร์แดง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Pajonphai, 2557.
เลขเรียกรส อ163ผ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผีหลอก / สรจักร.
ชื่อผู้แต่งสรจักร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2544.
เลขเรียกรส ส323ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนี้ยังไม่สาย / บทประพันธ์ของ แข ณ วังน้อย, [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งสมพ้อง ศิริวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วสีครีเอชั่น, 2547.
เลขเรียกPL4209.ส435 ว63,895.91301 ข811ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักราชประดิษฐ์ : รวมเรื่องสั้นจากโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4 / เขียนโดย กล้า สมุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2562.
เลขเรียก895.91301 ศ334ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาปศิลป์ / นภ ดารารัตน์
ชื่อผู้แต่งนภ ดารารัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานดี, 2560.
เลขเรียกPL4209.3.น4 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา