Found: 240  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้า / ธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย
ชื่อผู้แต่งธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกRM 723.R43 ธ582ก 2557,WE880 ธ582 2557,617.58506 ธ582ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดูแลเท้าถูกวิธี อายุ 100 ปีก็เดินปร๋อ / Kikuchi Mamoru เขียน ; นิพดา เขียวอุไร แปล.
ชื่อผู้แต่งคิกุจิ, มะโมะรุ, ค.ศ. 1975-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563 [2020]
เลขเรียกWE880 .ค627 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราการใส่เฝือกรักษาโรคเท้าปุก / ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม
ชื่อผู้แต่งปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม ผู้แต่ง
เลขเรียก617.585 ป461ต 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดตรวจสอบและจำแนกเชื้อโรคเท้าช้างโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์เป็นพื้นฐาน / โดย โกสุม จันทร์ศิริ
ชื่อผู้แต่งโกสุม จันทร์ศิริ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกRC142.5 ก964ก 2544,616.9652 ก967ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสารโรคเท้าช้าง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กองโรคเท้าช้าง กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2537-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคเท้าช้าง / กองโรคเท้าช้าง กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งกองโรคเท้าช้าง
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กอง, 2541.
เลขเรียกWC880 ก351ร 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิ้วหัวแม่เท้าเก / ทะสึจิ ฟุรุยะ ; กิ่งดาว ไตรยสุนันท์, แปล
ชื่อผู้แต่งฟุรุยะ, ทะสึจิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2557.
เลขเรียกWE880 ฟ562น 2557,617.585 ฟ541น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเท้าช้างสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / กองโรคเท้าช้าง กรมควบคุม...
ชื่อผู้แต่งกองโรคเท้าช้าง
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กอง, 2541.
เลขเรียกWC880 ก351ค 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาเชื้อโรคเท้าช้างชนิดบรูเกียมาลาไยในแมวโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์เป็นพื้นฐาน : รายงานฉบับสมบูรณ์ ...
ชื่อผู้แต่งโกสุม จันทร์ศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
เลขเรียก616.9652 ก967กร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครองเด็กเล็ก ตำบลหาดล้า อำเภอท่า...
ชื่อผู้แต่งธนาคม คำแสน
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกRC114.5 ธ242ป 2560,WC20 ธ242ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาเชื้อโรคเท้าช้างชนิดบรูเกียมาลาไยในแมงโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์เป็นพื้นฐาน / โดย โกสุม จันทร์ศิ...
ชื่อผู้แต่งโกสุม จันทร์ศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2546?].
เลขเรียก616.9652 ก 984 ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพเท้าในผู้เป็นเบาหวาน [จุลสาร] / ศักดิ์ชัย จันทรอมรกุล ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน, 2551.
เลขเรียกRD ก64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวดฝ่าเท้าบรรเทาโรค ฉบับสมบูรณ์ / อาภาภรณ์ หวั่งตระกูล.
ชื่อผู้แต่งอาภาภรณ์ หวั่งตระกูล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วี.ที.เอส., [2546].
เลขเรียก617.585 อ267น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 25-- กองโรคเท้าช้าง กรมควบคุมโรคติดต่อ / กองโรคเท้าช้าง กรมควบคุมโรคติดต่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโรคเท้าช้าง กรมโรคติดต่อ, [253-]
เลขเรียกRA644 L94 สธ419
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความผิดปกติของเท้าทางออร์โธปิดิคส์ = Foot disorders in orthopaedics / [ผู้นิพนธ์ พิมพ์ใจ ศิริวงศ์ไ...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ใจ ศิริวงศ์ไพรัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2541.
เลขเรียกRD781 พ716,WE880 พ716ค 2541,617.585 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา