Found: 519  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดเครื่องรางของขลังเมืองสยาม / โดย เสมา ท่าพระ.
ชื่อผู้แต่งเสมา ท่าพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553.
เลขเรียกGR600 ส8ส 2553,133.44 ส921ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาณาจักรเครื่องรางของขลัง / นิพัทธ์ จิตรประสงค์.
ชื่อผู้แต่งนิพัทธ์ จิตรประสงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียกGR600 .อ63 2559,133.44 น618อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องรางดีพาร่ำรวย / พันทิวาทิตย์.
ชื่อผู้แต่งพันทิวาทิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านธรรมะ, 2555.
เลขเรียกGR600 พ63 2555,133.44 พ555ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรูปแบบสิริมงคลจากสวรรค์ของประเทศจีน / เออ อิ๊งชุย, เออ ชูจิง และ เออ ตู่อี้ ; เกียรติชัย พงษ์พาณิช...
ชื่อผู้แต่งเออ, อิ๊งชุย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556
เลขเรียก133.44 อ59ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยันต์ พลังแห่งเวทมนตร์ อาคมที่เหนือธรรมชาติ / รวบรวมเรียบเรียงโดย ร่มฉัตร.
ชื่อผู้แต่งร่มฉัตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2553.
เลขเรียก294.3437 ร147ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยด้วยวัตถุมงคล / รอบทิศ ไวยสุศรี
ชื่อผู้แต่งรอบทิศ ไวยสุศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียก133.44 ร195ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดเครื่องรางของขลัง / โดย ตาปี
ชื่อผู้แต่งตาปี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2549.
เลขเรียก398.2454 ต335ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง กันภัย บันดาลโชค / ประลอง เรืองฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งประลอง เรืองฤทธิ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อนัญญา, 2550.
เลขเรียก133.44 ป369ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องรางนอกคัมภีร์ / คม พยัคฆ์เวทย์.
ชื่อผู้แต่งคม พยัคฆ์เวทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2555.
เลขเรียกGR600 ค144,133.44 ค16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องรางบันดาลทรัพย์ : ไม่จนตลอดกาลการงานก้าวหน้าค้าขายร่ำรวย / ทิพยจักร.
ชื่อผู้แต่งทิพยจักร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีน-ปัญญาญาณ, 2552.
เลขเรียกGR600 .ท66 2552,133.44 ท236ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลขยันต์ : แผนผังอันศักดิ์สิทธิ์ / ณัฐธัญ มณีรัตน์.
ชื่อผู้แต่งณัฐธัญ มณีรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2553.
เลขเรียกGR600 .ณ63 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดของขลังหลวงปู่ทวด / บุญรักษา. [text]
ชื่อผู้แต่งบุญรักษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แสงดาว 2555.
เลขเรียกBQ5125.B8 บ544,294.3211 บ43ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ยันต์ ฉบับพิสดาร / ชำระโดยพระราชครูวามเทพมุนี.
ชื่อผู้แต่งพระราชครูวามเทพมุนี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานลูก ส.ธรรมภุกดี , 2550.
เลขเรียก133.44 พ1711ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 มหาลาภ : ประวัติ สิธี บูชา สักการะ พระสิวลี พระสังกัจจายน์ พระอุปคุต พระเศรษฐีนวโกฎิ ท้าวเวสสุวรร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : นะมหาเศรษฐี, 2553.
เลขเรียก133.44 ห269 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 เครื่องรางของขลังพลังมหาลาภ / ทรงสมัย สุทธิธรรม.
ชื่อผู้แต่งทรงสมัย สุทธิธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2550.
เลขเรียกGR600 .ท44 2550,133.442 ท151ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา