Found: 451  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอยู่คอนโด = City life / บัณฑิต จุลาสัย, เขียน.
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต จุลาสัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), 2546.
เลขเรียกHD7287.67 บ259 2546,643.2 บ259อ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธุรกิจอาคารชุด.
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ. หน่วยภาวะเศรษฐกิจทั่วไป.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธนาคาร, 2532.
เลขเรียกHD7287.67.ท9 ธ36,643.2 ธ 256 ธ 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของเจ้าของห้องชุดในการบริหารทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดพักอาศัยระดับราคาปานกลาง / กฤษณา ...
ชื่อผู้แต่งกฤษณา ปานสุนทร 2510-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดเคหะชุมชนคลองจั่น / ราชศักดิ์ จงวิลาส = A management of common as...
ชื่อผู้แต่งราชศักดิ์ จงวิลาส, 2520-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อราคาประเมินอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยในเขตเมืองพัทยา จัง...
ชื่อผู้แต่งยุพิน คำนึงเนตร
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยด้วยคอนโดมิเนียม = Condominium for rent / อภิชาติ สิริผาติ
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ สิริผาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Khumthong Industry and Printing, 2549.
เลขเรียกHD7287.67.T5 อ252,333.338 อ252ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลงทุนในทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดประเภทพักอาศัยระดับราคาสูง / สุรพล กาญจนกูล = An investment in c...
ชื่อผู้แต่งสุรพล กาญจนกูล
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชั้นของอาคารชุด กับราคาต่อตารางเมตร ของอาคารชุดพักอาศัย ในเขตกรุงเทพมหานค...
ชื่อผู้แต่งบุปผา เทวภักดิ์, 2518-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : กรณีศึ...
ชื่อผู้แต่งวิรัตน์ จันทรธีรพจน์
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบปัจจัยของการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมราคาถูก : การศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาประเภทต่าง ...
ชื่อผู้แต่งพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ 2505-
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก728.2 พ245ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาคารชุดพักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล : กรณีศึกษา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหา...
ชื่อผู้แต่งพรภักษ์ บูรณ์ทอง
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอนโดมีเนียม : คู่มือเช่าซื้อ ขายอาคารชุดคอนโดมีเนียม พระราชบัญญัตอาคารชุด / จัดทำโดย กองประชาสัมพ...
ชื่อผู้แต่งการเคหะแห่งชาติ. กองประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเคหะ, 2526.
เลขเรียกTH245.ท9 ก63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือคอนโดมิเนียม บริษัทดี.เอส.แลนด์.จำกัด. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ดี.เอส.แลนด์ 2535
เลขเรียก728.314 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา