Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน ตำนาน นายผี อัศนี พลจันทร 2461-2530
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่พิมพ์สี, 2541.
เลขเรียก928 อ118ช 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน "นายผี" อัศนี พลจันทร ( 2461-2530 ) / เวียง - วัชระ บัวสนธ์
ชื่อผู้แต่งเวียง - วัชระ บัวสนธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่, 2541
เลขเรียก928 ว662ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน "นายผี" อัศนี พลจันทร (2461-2530) / ปรีดา ข้าวบ่อ. [text]
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่, 2541.
เลขเรียก928 อ118ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความงามของชีวิต ; สังเขปประวัติ อัศนี พลจันทร / ป้าลม (วิมล พลจันทร)
ชื่อผู้แต่งป้าลม ผู้แต่ง
เลขเรียก92 อ576ป 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมบทความและปกิณกคดีของอัศนี พลจันทร เล่ม 1 / อัศนี พลจันทร, เขียน ; ไอดา อรุณวงศ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561
เลขเรียกPL4205 อ65 2561,808.4 อ118ช 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนานนายผี อัศนี พลจันทร (2461-2530).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานนายผีคืนถิ่นแผ่นดินแม่, 2540.
เลขเรียก923.4593 อ576ช 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน:ตำนานนายผี อัศนี พลจันทร[2561-2530] / เวียง-วชิระ บัวสนธิ์
ชื่อผู้แต่งเวียง-วชิระ บัวสนธิ์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานนายผีคืนถิ่นแผ่นดินแแม่, 2541
เลขเรียก928.9591 อ118ช 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานนายผี อัศนี พลจันทร / ประเสริฐ จันดำ, เสาะหาและรวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2533.
เลขเรียกDS570.6.A8 ต359 2533,928 ป1711ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานนายผีอัศนี พลจันทร / ประเสริฐ จันดำ เสาะหาและรวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2532.
เลขเรียกPL4209.อ64 ต66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรำฤกถึงนายผีจากป้าลม / คณะกรรมการพิทักษ์วรรณกรรมและลิขสิทธิ์ของอัศนี (นายผี) พลจันทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทะเลหญ้า, 2533.
เลขเรียกPL4209.1 ร665 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทกวี : ฉบับสมบูรณ์ ในรอบร่วม 5 ทศวรรษ (พ.ศ. 2477-2523) /อัศนี พลจันทร.
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร 2461-2533.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2540.
เลขเรียกPL4209.1.อ63 ร54,895.91 อ576ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน"นายผี"อัศนี พลจันทร (2461-2530) / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดงาน "นายผีคืนถิ่นแผ่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่, 2541.
เลขเรียกPN133.T5 ช584 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำตอบนั้นอยู่ที่ไหน : รวมเรื่องสั้น นายผีจากนิตยสารสยามสมัย / อัศนี พลจันทร์ เขียน.
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร 2461-2533.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กำแพง, 2533.
เลขเรียกPL4209.อ64 ค6 2533,895.913 อ576ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงาน : ตำนาน 'นายผี' อัศนี พลจันทร (2461-2530)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการและเอกสารสิ่งพิมพ์ในนาม คณะกรรมการจัดงาน 'นายผีคืนถิ่นแผ่นดินแม่', 2541.
เลขเรียกCT1548.อ65 ช65
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา