Found: 295  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสาวรีย์ / ถาวร จารุกิตติชัย เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งถาวร จารุกิตติชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.ที.พี. เวิลด์ มีเดีย, 2542.
เลขเรียกNA9348.ท9 ถ65 2542,725.9409593 ถ331อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558
เลขเรียก731.76 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสาวรีย์ของไทย เล่ม3 / วิชิต สุวรรณปรีชา.
ชื่อผู้แต่งวิชิต สุวรรณปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์ , ม.ป.ป.
เลขเรียก725.94 ว549อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ; กองบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558.
เลขเรียกDS585 อ3 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558
เลขเรียก731.76 จ567
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกวันพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ เชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์แสงศิลป, 2515.
เลขเรียกDS589.C5 ท539 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กกองพลพัฒนาที่ 3 กองทัพภาคที่ 3.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : กองทัพภาคที่ 3, 2541.
เลขเรียกNA9335 พ679 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีเปิดอนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย ณ สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง 14 ตุลาคม 2544 / โครงการเฉลิมฉล...
ชื่อผู้แต่งโครงการเฉลิมฉลองพิธีเปิดอนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2544
เลขเรียกสร 731.76 ค961พ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสาวรีย์ของไทย / เรียบเรียง วิชิต สุวรรณปรีชา ; ถ่ายภาพ ปรีชา กาบแก้ว.
ชื่อผู้แต่งวิชิต สุวรรณปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, [2540?].
เลขเรียก719.32593 ว551อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสาวรีย์สำคัญของไทย / กิตติ ศิริวัฒนไชยยงค์ ; รวบรวมและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่วิทยา, 2514
เลขเรียก913.593 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสาวรีย์และสิ่งมหัศจรรย์ทั่วโลก
ชื่อผู้แต่งโมทยากร (นามแฝง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, 2516
เลขเรียก913 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. กองประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558.
เลขเรียก731.76 อ114จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงวิจารณ์รูปแบบและสัญญลักษณ์ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในแง่ศิลปโดยพิจารณาเน้นที่ภาพรูปจำ...
ชื่อผู้แต่งแจนนิส วงศ์สุรวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.
เลขเรียกNA1522.ก4 จ88
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ; กอง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558.
เลขเรียกDS585 อ235 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา