Found: 690  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามก๊กฉบับพัฒนา ตอนก๊กที่ 4 ในสามก๊ก / พล.ต.ต.อำรุง สกุลรัตนะ
ชื่อผู้แต่งสามก๊ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2535.
เลขเรียกPL3275.ส66 อ711 2535,895.13 ส645สก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามก๊ก ฉบับแปลใหม่ / วรรณไว พัธโนทัย, ผู้แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งวรรณไว พัธโนทัย, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2552
เลขเรียก895.914 ส26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวนอู บิดาแห่งความซื่อสัตย์ / อำนาจ นิมิตกุล, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เหยี่ยว, [253-?].
เลขเรียกPL3275 ก319
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามก๊ก ฉบับลิ่วล้อ ชุดที่ 2 / เล่าเซี่ยงชุน.
ชื่อผู้แต่งเล่าเซี่ยงชุน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2541.
เลขเรียก895.1 ส51611ส 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) / สามก๊ก
ชื่อผู้แต่งคลัง (หน), เจ้าพระยาพระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ, 2534
เลขเรียก895.914 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามก๊กและตำนานสามก๊ก [มีภาพประกอบ]
ชื่อผู้แต่งสามก๊ก.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมศิลปากร, 2510.
เลขเรียกPL3275.ท9 ศ65 2510
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามก๊กและตำนานสามก๊ก [มีภาพประกอบ] / เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
ชื่อผู้แต่งสามก๊ก.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมศิลปากร, 2512.
เลขเรียกPL3275.ท9 พ447 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานหนังสือสามก๊ก / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ สมเด็จฯ กรมพระยา 2405-2486.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2543, 2543
เลขเรียกPL3275.T5 ด495,895.1 ด2172ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธจักรสามก๊ก / นิติพงศ์ สำราญคง
ชื่อผู้แต่งนิติพงศ์ สำราญคง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2547.
เลขเรียกU162 น585,895.1 น585ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามก๊ก ฉบับนายทุน : ตอนโจโฉนายกฯ ตลอดกาล / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2552
เลขเรียกPL2664.จ9 ฮ66 2556,895.913 ค521ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามก๊ก : ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) / เจ้าพระยาพระคลัง (หน บุญหลง) แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า; เดอะ บุ๊คส์ เลิฟเวอร์ พิมพ์จำหน่าย, 2545, 2553.
เลขเรียกPL3275.T5 ด495ต 2545,895.1 ส26ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านสามก๊กอย่างแฟนพันธุ์แท้ / ชัชวนันท์ สันธิเดช.
ชื่อผู้แต่งสามก๊ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชวนอ่าน, 2552.
เลขเรียกPL3275.T5ส63 ช62 2552,895.1009 ช357อ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหกคอกสามก๊ก / พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง
ชื่อผู้แต่งพยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : คลองบางหลวง, 2552.
เลขเรียกPL3275 พ217ห 2552,895.918 พ217
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานหนังสือสามก๊ก / สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ชื่อผู้แต่งสามก๊ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2539?]
เลขเรียก895.91 ส646ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา