Found: 361  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnimal atlas [text] : รวมแหล่งสัตว์โลก / บริษัท ครีเอชั่น ฟอร์ คิดส์ จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ครีเอชั่น ฟอร์ คิดส์ , [2554]
เลขเรียกอ 591 อ951
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติการสัตววิทยาทั่วไป / บพิธ จารุพันธุ์, นันทพร จารุพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งบพิธ จารุพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2531.
เลขเรียกQL812 บ138 2531,591 บ138ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการสัตววิทยาทั่วไป / ธวัช รักศีล
ชื่อผู้แต่งธวัช รักศีล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรมคำแหง, 2522.
เลขเรียก591.0724 ธ 525 ป 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการวิชาสัตววิทยา = Zoology laboratory / โดย วณี ชูพงศ์
ชื่อผู้แต่งวณี ชูพงศ์
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, 2548.
เลขเรียกQL53 ว3ป 2548,591.028 ว065ป 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฎิบัติการสัตววิทยาทั่วไป บพิธ จารุพันธ์, นันทพร จารุพันธ์
ชื่อผู้แต่งบพิธ จารุพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย 2531
เลขเรียกQL812 บ138 2531,591.402 บ138ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์และอภิธานศัพท์ทางสัตววิทยา = Words and glossary in zoology ZO (S) / พงศ์พันธุ์ กองทอง
ชื่อผู้แต่งพงศ์พันธุ์ กองทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2539.
เลขเรียกQL353 พ132,อ 591.3 พ128ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเนื้อเยื่อระบบสืบพันธุ์ของหนูนาท้องขาว (Rattus argentiventer) ทั้งเพศผู้เพศเมีย เปรียบเทียบร...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ปลอดสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์2522.
เลขเรียก599.3233 ส287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสอน สัตววิทยา ชว. 131 / สุภาพร อาจปรุ
ชื่อผู้แต่งสุภาพร อาจปรุ
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2538.
เลขเรียกQL47.2 ส838ค 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติการสัตววิทยา / อาจ แจ่มเมฆ
ชื่อผู้แต่งอาจ แจ่มเมฆ
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2509?).
เลขเรียก591 อ 501 ค 2509
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีววิทยา สัตววิทยา 2 / อุษณีย์ ยศยิ่งยวด.
ชื่อผู้แต่งอุษณีย์ ยศยิ่งยวด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์ , 2549.
เลขเรียก590 อ863ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีววิทยา สัตววิทยา 3 / อุษณีย์ ยศยิ่งยวด.
ชื่อผู้แต่งอุษณีย์ ยศยิ่งยวด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์ , 2548.
เลขเรียก590 อ863ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะเลกว้าง = แปลจาก Wide ocean : discoverics at sea / การ์ดเนอร์ โซล ; แปลโดย สวาท รัตนวรพันธุ์ และ...
ชื่อผู้แต่งโซล, การ์ดเนอร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ก้าวหน้า, 2515.
เลขเรียก591.9 ซ911ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา