Found: 1,005  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานศักยภาพ โอกาส และข้อจำกัดทางการลงทุนจังหวัดสมุทรสงคราม / [ศึกษาโดย] บริษัทบริการข้อมูลผู้จัดก...
ชื่อผู้แต่งบริษัทบริการข้อมูลผู้จัดการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : บริษัทฯ, 2537].
เลขเรียกHG5750.55.ส5 บ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเมืองสมุทรสงคราม / สำนักผังเมือง กองวิจัย.
ชื่อผู้แต่งสำนักผังเมือง. กองวิจัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักฯ, 2526.
เลขเรียกHN750.8.ส4 ส6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม = Statistical reports of changwat Samut Songkhram / สำนักงานสถิต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก315.93021 ส314สส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม / โรงเรียนถาวรานุกูล
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนถาวรานุกูล
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น โรงเรียนถาวรานุกูล, [2543]
เลขเรียกDS589.ส5 ร92
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนลงทุนจังหวัดสมุทรสงคราม / [จัดทำโดย บริษัท บริการข้อมูลผู้จัดการ และสถาบันนโยบายศึกษา].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : บริษัทฯ, 2537?].
เลขเรียกHG5750.55.ส5 ผ83
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสมุทรสงคราม / [ศึกษาโดย] บริษัทบริการข้อมูลผู้จัดการ, สถาบันนโยบายศึกษา.
ชื่อผู้แต่งบริษัทบริการข้อมูลผู้จัดการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : บริษัทฯ, 2537].
เลขเรียกDS589.ส5 บ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผังเมืองสมุทรสงคราม : จังหวัดสมุทรสงคราม 2533 / สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย. สำนักผังเมือง.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2512.
เลขเรียกNA9256.6 ม234ผศ 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม : ฉบับ พ.ศ. 2536 = Statistical reports of Changwat Samut Songkhra...
พิมพลักษณ์[สมุทรสงคราม] : สำนักงาน, [2537]
เลขเรียกHA1787 ส691สส 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม : ฉบับ พ.ศ. 2537 = Statistical reports of Changwat Samut Songkhra...
พิมพลักษณ์[สมุทรสงคราม] : สำนักงาน, [2538]
เลขเรียกHA1787 ส691สส 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม / เผด็จ สีจันทร์, ชวเลิศ นวลโคกสูง, ประไพ ธุวภาค.
ชื่อผู้แต่งเผด็จ สีจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2534.
เลขเรียกHD890.55.ฮ9ส5 ผ75,333.713 กษ0807ผ สส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องChangwat Samut Songkhram [map] = จังหวัดสมุทรสงคราม / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานบ้านเขายี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม / สำนักงานโบ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 1 ราชบุรี.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : สำนักงานฯ, [2541?].
เลขเรียกDS567.87.บ8 ส62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธ, 2518.
เลขเรียกNA6022 ศ364อ 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2529- หมวดนโยบายรัฐบาล / สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม.
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : สำนักงานฯ, 2529- .
เลขเรียกDS589.ส5 ส47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับที่ดินเพื่อการเกษตร จังหวัดสมุทรสงคราม / กองนโยบายที่ดินและแผน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2527-
เลขเรียก333.76 พ113ก สส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา