Found: 2,339  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ เล่ม 3 กรมศิลปากร. [text]
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 2532.
เลขเรียกN 40 ก169ป 2532,927 ก76ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี : 60 ศิลปินเชียงราย / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โชตนาพริ้นท์, 2550
เลขเรียก707.4 ส246น 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2521-
เลขเรียกN7322.5 .ศ66,927 ก76ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1-20 ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2562.
เลขเรียก704.9 ก218น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ศิลปินร่วมสมัยของไทย / กองบรรณาธิการนิตยสารไฮ-คลาส จัดทำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นอีซี (ประเทศไทย) จำกัด, [2540].
เลขเรียกN7321 ส6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การให้สวัสดิการแก่ศิลปินร่วมสมัย : โครงการวิจัย / โดย สำนักงานศิลปวัฒนธ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2548.
เลขเรียก700.92 ก439 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๙ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2553.
เลขเรียกN40 ศ6 2553,927 ก518 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ศิลปินร่วมสมัยของไทย / นิตยสารไฮ-คลาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสารไฮ-คลาส, 2538.
เลขเรียกN7321 ส62 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบศิลปิน / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียก927 ค1411ท 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบศิลปิน ฉบับประวัตินักร้องลูกทุ่งกึ่งศตวรรษ 1 และ 2/ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนะรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 2538.
เลขเรียกML385 ส691ท 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบศิลปิน ฉบับผู้ประพันธ์เพลงลูกทุ่งกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบศิลปิน ฉบับลูกทุ่งเยาวชน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการววัฒนธรรมแห่งชาติ, 2538.
เลขเรียกML385 ส691 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานาทัศนะจาก ศิลปาธร ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ / ขนิษฐา จิรวิริยวงศ์ ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2548
เลขเรียก700.92 น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูรพศิลปิน พุทธศักราช 2558 / อัจฉราพร พงษ์ฉวี.
ชื่อผู้แต่งอัจฉราพร พงษ์ฉวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2559.
เลขเรียก927 อ112บ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูรพศิลปิน พุทธศักราช 2558 / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2559.
เลขเรียก927.593 บ476
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา