Found: 82  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ไอเดีย แต่งบ้านสวย กรวรรณ คันโธ text
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ คันโธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บ้านและสวน 2553
เลขเรียกNK2110 ก181ส 2553,747.7 ก182ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Art of home : show your creative style [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Central, [25..].
เลขเรียกNK ด7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBazaar Style การตกแต่งด้วยของวินเทจและของจากตลาดนัด / Joanna Simmons ; นทชนก วัฒนะนุพงษ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งSimmons, Joanna
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : เนชั่นบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียก747 ซ366ม 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModern Home 7.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : GM Group, 2539.
เลขเรียก728 ม8543 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดจากภายใน = Inside out / Akekapong Treetrong.
ชื่อผู้แต่งเอกพงษ์ ตรีตรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกNK2110 อ7ค 2552,747 อ516ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Emperor of style / ชุลีพร ปลัดคุณ, บรรณาธิการและนักเขียน ; รุจิรา ใจศักดิ์, สัมภาษณ์และนักเขียน
ชื่อผู้แต่งชุลีพร ปลัดคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มเพอเรอร์ ดี วัน, 2558.
เลขเรียกNA 7115 อ898 2558,747 อ638 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธรรมชาติสัมพันธ์" โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อติดตั้งโรงแรม โฮเต็ล เจ พัทยา = Relationship in na...
ชื่อผู้แต่งมณฑิศรณ์ พิมพ์ศรี
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในอาคาร ดรีม โฮเต็ล บางกอก เรื่องดินแดนแห่งความสงบสุขในจิน...
ชื่อผู้แต่งภูวนัย เมืองเจริญ.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เพื่อติดตั้ง สำนักงานใหญ่ บริษัท King Power Complex กรุงเทพมหานคร เรื่องสั...
ชื่อผู้แต่งฆนา วีระเดชะ.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงธรรมชาติ = Changing of natural form / โดย พิชฌาภา วัดอิ่ม.
ชื่อผู้แต่งพิชฌาภา วัดอิ่ม.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยากาศแห่งความสงบในอดีต : โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมประยุกต์เพื่อติดตั้งภายในพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก =...
ชื่อผู้แต่งประภาพรรณ สุขอร่าม.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพแวดล้อมในเมือง = Urban environment / โดย อนุรักษ์ อ่วมธรรม.
ชื่อผู้แต่งอนุรักษ์ อ่วมธรรม.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในอาคารโรงแรม Le Fenix Sukhumvit เรื่องมุมมองในบรรยากาศ...
ชื่อผู้แต่งธรรมรัตน์ จรูญชนม์.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เพื่อติดตั้งภายในโรงแรมเมอร์เคียวเรื่องความประทับใจในจังหวะแสงสีธรรมชา...
ชื่อผู้แต่งอนงค์ วิศิษฎ์โกศล.
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อผสมสิ่งทอสำหรับติดตั้งตกแต่งภายใน ณ บางกอกโอเอซิส สปา สุขุมวิท 31 จังห...
ชื่อผู้แต่งวรุษา อุตระ.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา