Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคมวาทะทางการเมือง / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, รวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, 2539.
เลขเรียก808.85 ค151 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีวจนวิเคราะห์เชิงวิพากย์เพื่อการพัฒนา : กรณีศึกษาภาษาของนักการเมืองสตรี...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี คทวณิช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย] สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551.
เลขเรียกHQ 1236.5 .T5 ส27 2551
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทะผู้นำ คมคำการเมือง / ธนดล ศิวินศักดิ์
ชื่อผู้แต่งธนดล ศิวินศักดิ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สุภัสสร พริ้นติ้ง, 2548.
เลขเรียกPN4193.P6 ธ139,808.5 ธ141ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการพูดและการเมือง โรงเรียนการเมือง พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ / จิตติมา หล...
ชื่อผู้แต่งจิตติมา หลอมทอง
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอึ้งทึ่งงงคำคนการเมือง : คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง / บรรณาธิการ จิราภรณ์ ดำจันทร์, พรพรรณ แก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : TwoFour Printing, 2552.
เลขเรียกPN 6084.P6 อ775 2552,324.2 อ775
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดอย่างผู้นำระดับโลก / [ผู้แปลและเรียบเรียง ดนัย ตุลาบดี ; บรรณาธิการ มณีจิตร อุไร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2545.
เลขเรียกPN6129 พ842,808.5 พ842
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ของนายชวน หลีกภัย กรณีส.ป.ก.4-01 / พรทิพย์ เอื้ออุฬาร = Rhetoric ...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ เอื้ออุฬาร
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการอภิปรายในสภา / ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
เลขเรียกPN4055.T5 ท66 2544,808.53 ท453ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดีเบตการเมืองเรื่องศีลธรรม? / ทีมข่าวหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน, ถอดความ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน, 2550.
เลขเรียกJA 74.5.T4 ด622 2550,808.853 ด31 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทะทางการเมือง / โดย อาจาโร วัดใหม่, [ผู้รวบรวมและเรียบเรียง].
ชื่อผู้แต่งอาจาโร วัดใหม่.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ม.ป.พ., [2549?]
เลขเรียก808.85 อ599ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทะทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและนายสมัคร สุนทรเวช ก่อนการเลือกตั้ง / นวพร คล้ายโพธิ์ทอง =...
ชื่อผู้แต่งนวพร คล้ายโพธิ์ทอง
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาทะของอองซาน ซูจี / ชลรวี ผลเกิด = Aung San Suu Kyi's speech / Chonlawee Phonkerd.
ชื่อผู้แต่งชลรวี ผลเกิด
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา