Found: 1,363  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบรมมหาราชวัง = The Grand Palace / สโมสรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสโมสรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สโมสรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2514
เลขเรียกอ 725 ก64พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวังเจ้านาย / ส. พลายน้อย
ชื่อผู้แต่งสมบัติ พลายน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2539.
เลขเรียกNA1521 .ส4065,728.8 ส16ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลภาพวังและตำหนัก / ณัฐ ประกายเกียรติ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจฟิล์ม โปรเซส, [2537]
เลขเรียก728.82 ป349
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย้อนหลังวังจันทรเกษม / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2561.
เลขเรียก728.82 ศ72ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวังบางขุนพรหม = Bangkunprom palace / ธนาคารแห่งประเทสไทย
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2535.
เลขเรียกNA1521 ธ241ว 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบรมมหาราชวังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ = The royal palace of Siam / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
ชื่อผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บันทึกสยาม, 2545.
เลขเรียกNA1521 .พ46 2545,728.82 พ17พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดประวัติศาสตร์ตอนวังเจ้าในอดีตฯ / ภราดร ศักดา.
ชื่อผู้แต่งภราดร ศักดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยามบันทึก, 2548.
เลขเรียกDS589.ก45 ภ45 2548,915.93 ภ191ช 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบรมมหาราชวัง / เอกวิทย์ ณ ถลาง และเสนอ นิลเดช
ชื่อผู้แต่งเอกวิทย์ ณ ถลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2525
เลขเรียก728.8 อ51พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบรมมหาราชวังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท / เอกวิทย์ ณ ถลาง และ เสนอ นิ...
ชื่อผู้แต่งเอกวิทย์ ณ ถลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2525
เลขเรียก728.8 อ51พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชวังสงขลาแหลมทราย รัชกาลที่4 / บันเทิง พูลศิลป์
ชื่อผู้แต่งบันเทิง พูลศิลป์
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงพิมพ์เมืองสงขลา, 2519
เลขเรียก725 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่มรื่นในรั้ววัง/ คณิตา เลขะกุล.
ชื่อผู้แต่งคณิตา เลขะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2543.
เลขเรียกDS 567 ค129ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวังที่สำคัญในเมืองไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ [text]
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา 2517
เลขเรียก725 ก17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวังเจ้า วังเดิม / กิตติ วัฒนะมหาตม์.
ชื่อผู้แต่งกิตติ วัฒนะมหาตม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น มาร์เก็ตติ้ง, 2537.
เลขเรียก728.82 ก 721 ว 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องหลัง...จาก วังหลวง / เฉลิมศักดิ์ รามโกมุก.
ชื่อผู้แต่งเฉลิมศักดิ์ รามโกมุก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาโชติ, [2550].
เลขเรียกDS 567 ฉ433ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลภาพวังและตำหนัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไตร-สตาร์ พับลิชชิ่ง, [2537?]
เลขเรียก728.82 ป352
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา