Found: 1,136  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมจีนโบราณ = Classical chinese literature / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล
ชื่อผู้แต่งเสาวภาคย์ วรลัคนากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555
เลขเรียก895.13 ส944ว 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยงเจิ้ง ฮ่องเต้พิทักษ์ต้าชิง เล่ม 3 ตอน จอมราชันหรือทรราช เอ้อเยว์เหอ, เขียน ; เรืองชัย รักศรีอักษร,...
ชื่อผู้แต่งเอ้อเยว์เหอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2560
เลขเรียก895.1 อ916ย ล.3 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSong shi / โทว โทว
ชื่อผู้แต่งโทว โทว
พิมพลักษณ์จีน : จงหัวซูจวี๋, 2542.
เลขเรียกPL3275 ท871จ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบี่หัก/ เทียนทอง
ชื่อผู้แต่งเทียนทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขงเบ้ง : ผู้หยั่งรู้ดินฟ้ามหาสมุทร / "ยาขอบ"
ชื่อผู้แต่งสามก๊ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2530
เลขเรียก895.13 ส645ข 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเปรียบในวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีน = Comparision in literary translation of Chinse historical novel...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกDS734.7 .พ63 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมดาบทักษิณ / ตังฮึงเอ็ง
ชื่อผู้แต่งตังฮึงเอ็ง ; ว. ณ เมืองลุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมใจบู๊ลิ้ม / [อี่บุ้น, เขียน] ; โดย ว. ณ เมืองลุง, [แปล]
ชื่อผู้แต่งอี่, บุ้น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอยุ่ยเหม็ง เล่ม 1.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : ศรีกรุง, 2464.
เลขเรียก895.13 จ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากสามัญชนสู่จักรพรรดิ์ / สุขสันต์ วิเวกเมธากร.
ชื่อผู้แต่งสุขสันต์ วิเวกเมธากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก. ไก., [2554?].
เลขเรียก895.13 ส743จ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิ้นซู / ฝาง เสวียน หลิว
ชื่อผู้แต่งฝาง เสวียน หลิว
พิมพลักษณ์จีน : จงฮว๋าซูจวี๋, 2542.
เลขเรียกPL3275 ฝ159จ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิ้ว อู่ ไต้ สื่อ / เซวีย จวี เจิ้ง
ชื่อผู้แต่งเซวีย จวี เจิ้ง
พิมพลักษณ์จงฮวาชูจวี๋ : [ม.ป.พ.], 2542.
เลขเรียกPL3275 ซ539จ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชำแหละกึ๋นเล่าปี่ : สามก๊กฉบับคนเดินดิน มิติใหม่ของการศึกษาพงศาวดารจีนอย่างวิพากษ์ / เล่า ชวน หัว
ชื่อผู้แต่งเล่า ชวน หัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2537
เลขเรียก895.13 ล825ช 3/2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซวยงัก (จอมทัพงักฮุย) : ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) / ประพต เศรษฐกานนท์, บ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา