Found: 83  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะลุนยโลกธรรมชาติ/ ลี, กวางวุง.
ชื่อผู้แต่งลี, กวางวุง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น , 2551.
เลขเรียกยว ล511ต 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยากาศของเรา = Our atmosphere / แปลโดย เอกขจิต บัวจิตติ.
ชื่อผู้แต่งโลมซัคค์, ธีโอ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2515.
เลขเรียก551.59 ล956บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลม ฟ้า อากาศ / ฟิลิป เอเดน และคลินท์ ทวิสต์ ;เปรมจิตต์ แทนสถิตย์, แปล
ชื่อผู้แต่งเอเดน, ฟิลิป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊สค์, 2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลมฟ้าอากาศ/ ฟิโอน่า ,วัตต์.
ชื่อผู้แต่งวัตต์, ฟิโอน่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น , 2536.
เลขเรียกยว ว392ล 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่อง ลมฟ้าอากาศ = Descriptive introduction to Atmosphere / สนิธ เวสารัชชนันท์.
ชื่อผู้แต่งสนิธ เวสารัชชนันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, ม.ป.ป.
เลขเรียก551.5 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลมฟ้าอากาศพลิกประวัติศาสตร์โลก : เมื่อความปรวนแปรของธรรมชาติเปลี่ยนโฉมหน้าอารยธรรมมนุษย์ / ลอรา ลี ...
ชื่อผู้แต่งลี, ลอรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2551.
เลขเรียกQC981 ล511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชฌฆาตอารยธรรม : ชะตากรรมมนุษยชาติภายใต้บงการภูมิอากาศ = The winds of change : climate, weather, an...
ชื่อผู้แต่งลินเดน, ยูจีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร :, มติชน, 2550.
เลขเรียกQC 981.8 .C5 ล35 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลมฟ้าอากาศ / เบรน คอสโกรฟ.
ชื่อผู้แต่งคอสโกรฟ, เบรน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540.
เลขเรียกAE90.T1 ค5ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำรวจโลกวิทยาศาสตร์ : ลมฟ้าอากาศ / รอบิน เคอร์รอด ; ภาพประกอบโดย เท็ด เอแวนส์ ; ผู้แปล ศิริลักษณ์ ลิ...
ชื่อผู้แต่งเคอร์รอด, รอบิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, 2548.
เลขเรียก500 ค796ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพลมฟ้าอากาศเล่ม 1/ ;ผู้แปล สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2545.
เลขเรียกQC 158.5 ส186ส 2545,551.5 ส162
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความเกี่ยวกับการดัดแปรอากาศและการทำฝนเทียม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการศึกษาและวิจัย กรมอุตุนิยมวิทยา, 2522.
เลขเรียก551.6 อ44บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลมฟ้าอากาศ / จอห์น ฟาร์ดอน.
ชื่อผู้แต่งฟาร์ดอน, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พับลิชชิ่ง , 2536.
เลขเรียกอ500 ฟ341ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอากาศประจำถิ่นในเกาะสำคัญของญี่ปุ่น คือ กิวชู ฮอนชู และ ชิโกกุ
พิมพลักษณ์[พระนคร] : กองอากาศประจำถิ่น กรมอุตุนิยมวิทยา, 2502.
เลขเรียก551.59 อ44อก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยากาศของเรา = Our atmosphere / by Theo Loebsack ; ผู้แปลและผู้ตรวจ ขจิต บัวจิตติ, ขุนวิสิฐธาราร...
ชื่อผู้แต่งโลบแสค, ธีโอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2525.
เลขเรียกQC881 ล95 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา